19.05.16

Jõelähtme vallas sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste ja lastekaitse küsimustega tegelevad spetsialistid leiab Jõelähtme vallamajast.

 

Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes. Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond asub vallamaja D-korpuses, sissepääsuga kõige kaugemast uksest.

 

Vastuvõtt toimub teisipäeval 8.00 - 13.00 ja kolmapäeval  14.00 - 17.00.  Iga kuu teisel neljapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt ka Loo Kultuurikeskuse A-korpuses, kell 10.00–13.00.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

21.03.19

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Pilleriin Kurg

Sotsiaalnõunik

Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd, koordineerib koduhooldustöötajate tööd. Tegeleb sünnitoetuse ning ranitsatoetuse määramisega.

605 4860

53 001 542

pilleriin.kurg@joelahtme.ee

Liisi Vesselov

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd.

605 4859

liisi.vesselov@joelahtme.ee

Sirli Steinfeld

Haridus- ja kultuurispetsialist

Korraldab eralasteaedade ja lapsehoiuteenust, kultuurivaldkonnaalast tööd,  tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide,  toetuste eraldamisega ning menetleb koolitoetusi.

605 4881

sirli.steinfeld@joelahtme.ee

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Liivi Vain

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte ning on alaealiste komisjoni sekretär. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet.

605 4880

liivi.vain@joelahtme.ee

Liis Koppel

Sotsiaaltööspetsialist

Tegeleb kodanike nõustamise, erinevate sotsiaalteenuste taotluste menetlemise ning sotsiaalteenuste arendamise ja korraldamisega. Tegeleb õpilastele sõidusoodustuste määramise ja lisamisega. Korraldab valla eelarvest makstavat lapsehoiuteenust ning hindab riikliku lapsehoiuteenuse ja toetavate tugiteenuste vajadust. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet.

605 4862

liis.koppel@joelahtme.ee

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

50 90 906

tiit.tammesson@joelahtme.ee

Imbi Sepamägi

Koduhooldustöötaja

Tegeleb eakate ja puuetega inimeste hooldusega kodudes.

 

Toimetaja: KALEV ALGO