19.05.16

Jõelähtme vallas sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste ja lastekaitse küsimustega tegelevad spetsialistid leiab Jõelähtme vallamajast.

 

Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes. Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond asub vallamaja D-korpuses, sissepääsuga kõige kaugemast uksest.

 

Vastuvõtt toimub teisipäeval 8.00 - 13.00 ja kolmapäeval  14.00 - 17.00.  Iga kuu teisel neljapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt ka Loo Kultuurikeskuse A-korpuses, kell 10.00–13.00.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

14.12.16

Carmen Viherpuu
Abivallavanem

 

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

Kristiina Välba

Sotsiaalnõunik

Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd, isikliku abistaja teenust, sotsiaaleluruumidega seonduvat, koordineerib koduhooldustöötajate tööd. Tegeleb õpilastele sõidusoodustuste määramise ja lisamisega ning ranitsatoetuse määramisega.

605 4860

kristiina.valba@joelahtme.ee

Liisi Vesselov

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö-, kultuuri- ja spordivaldkonnaalast tööd, tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide ning noorte spordi- ja huvitegevuse toetuste eraldamisega.

605 4859

liisi.vesselov@joelahtme.ee

Laura Kane

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

                                     605 4858

laura.kane@joelahtme.ee

Liivi Vain

Sotsiaaltööspetsialist

Korraldab toimetuleku- ja vajadusepõhise toetuse taotlemist, hooldaja määramist, sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist, sotsiaalnõustamist. Menetleb hoolekandeteenuse avaldusi ning korraldab koduteenuse osutamist ja sotsiaaltranspordi saamist. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte ning on alaealiste komisjoni sekretär.

605 4880

liivi.vain@joelahtme.ee

Tiit Tammesson

Autojuht

Sotsiaaltranspordi juht

50 90 906

tiit.tammesson@joelahtme.ee

Imbi Sepamägi

Koduhooldustöötaja

Tegeleb eakate ja puuetega inimeste hooldusega kodudes.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA