8.01.18

Jõelähtme vallas pakutavate teenuste, sotsiaaltoetuste ja soodustuste taotlemiseks tuleb esitada avaldus Jõelähtme Vallavalitsusele. Jõelähtme valla eelarvest makstavate toetuste maksmist, soodustuste võimaldamist ja teenuste pakkumist reguleerivad Jõelähtme Vallavolikogu poolt vastu võetud määrused. Täiendavalt saab teavet erinevate teenuste, toetuste ja soodustuste kohta sotsiaaltöötajalt.

 

Jõelähtme vallas makstavad sotsiaaltoetused jagunevad kaheks: sissetulekust sõltuvad ja sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused. Samuti makstakse mitmeid täiendavaid toetusi.

 

Sissetulekust mittesõltuvad toetused

Sotsiaaltoetuste määrad 2018. aastaks

    Sünnitoetus

Täiendavad toetused ja soodustused

Toimetaja: KALEV ALGO