7.09.16

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Märkused

Vallavanem

Andrus Umboja

605 4850;
51 50 007

andrus.umboja@joelahtme.ee

Vastuvõtt: N 13.00 - 16.00 (eelnevalt registreerida telefonil 605 4887)

Palgaline vallavalitsuse liige

Teet Sibrits

605 4889

teet.sibrits@joelahtme.ee

 

Palgaline vallavalitsuse liige

Priit Põldma

605 4882

priit.poldma@joelahtme.ee

 

Vallavalitsuse liige

Jüri Paavel

56 465 761

juri.paavel@joelahtme.ee

 

Vallavalitsuse liige

Merike Metstak

5 278 870

merike.metstak@joelahtme.ee

 

Vallavalitsuse liige

Aleksei Räim

50 57 104

aleksei.raim@joelahtme.ee

 

Vallavalitsuse liige Vello Voog 50 15 042 vello.voog@gmail.com  

 

Toimetaja: MIHKEL TOOMSE