14.11.17

ALAEALISTE KOMISJON (alus: Jõelähtme vallavanema 18.05.2016 käskkiri nr 19-5/9)

Sekretär: Liivi Vain

Liikmed: Allar-Reinhold Veelmaa (volikogu esindaja)

                     Laura Kane

                     Elvis Tõnnison

                     Carmen Viherpuu

                     Jelena Polkopa

                     Ivo Roosimägi

 

KOHANIME KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 9.09.2016 korraldus nr 710)

 

Esimees – maanõunik Ülo Laanemets,

Liikmed:

 • planeerimisnõunik           Marica Sepp
 • registripidaja                     Alla Tempel
 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

Esimees - kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jõelähtme kalmistuvaht         Jaak Saarma

 

Saha kalmistu

Esimees - kommunaalnõunik Indrek Mäeküngas

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Saha kalmistuvaht      Jaanus Hiis

 

KRIISIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 3.03.2016 korraldus nr 154) K-709-09.09.2016

 

Esimees: vallavanem Andrus Umboja

Aseesimees: vallavalitsuse liige Teet Sibrits

Liikmed:

 • vallasekretär - Leho Kure
 • kommunaalmajanduse insener - Indrek Mäeküngas
 • keskkonnanõunik - Kristjan Põldaas
 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda kureeriv abivallavanem - Carmen Viherpuu
 • Muuga päästekomando pealik - Vjatšeslav Bortnik
 • MTÜ Vabatahtlik Reservpäästerühm esindaja - Liis Truubon
 • OÜ Loo Vesi esindaja - Ain Mutli
 • Kaberneeme VPK pealik, Päästeliidu nõukogu esimees - Rait Killandi
 • Kostivere Tuletõrje Seltsi esindaja - Kaupo Luur.

SOTSIAALKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 04.08.2016 korraldus nr 614)

esimees:          Liivi Vain – sotsiaaltööspetsialist;

aseesimees:     Kristiina Välba – sotsiaalnõunik;

liikmed:

 • Laura Kane – lastekaitsespetsialist;
 • Carmen Viherpuu – abivallavanem;

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 10.08.2017 korraldus nr 681)

esimees: Liisi Vesselov (noorsootöö- ja spordispetsialist);
aseesimees: Carmen Viherpuu (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja);
liikmed:

·         Priit Põldma (abivallavanem);
·         Pilleriin Kurg (sotsiaalnõunik);
·         Terje Linder (finantsjuht);
·         Merike Metstak (vallavalitsuse liige).

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus

Toimetaja: KALEV ALGO