11.02.19

LOO KESKKOOLI JUURDEEHITUSE PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANDE KOOSTAMISE JA PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISE KOMISJON

(alus: Vallavalitsuse 16.03.2017 korraldus nr 292)

Liikmed:

 • Carmen Viherpuu
 • Ants Rebane
 • Martti Taidre
 • Väino Haab
 • Allar-Reinhold Veelmaa
 • Silja Risti
 • Hilda Männik
 • Jüri Paavel
 • Andrus Sepp
 • Elle Himma
 • Mari Lepp
 • Priit Põldma
 

MAARDU LINNA JA JÕELÄHTME VALLA HALDUSÜKSUSTE VAHELISTE PIIRIDE MUUTMISE KÜSIMUSES LÄBIRÄÄKIMISE KOMISJON 
(alus: Vallavalitsuse 24. mai 2018 korraldus nr 542)

esimees:

 • vallavanem Andrus Umboja

aseesimees:

 • vallavolikogu esimees Väino Haab

liikmed:  

 • vallavolikogu arengukomisjoni esimees Tõnu Vaher
 • abivallavanem Art Kuum
 • planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul
 • maanõunik Ülo Laanemets.

 

TERVISENÕUKOGU TERVISE- JA HEAOLUPROFIILI KOOSTAMISE NÕUSTAMISEKS JA PROFIILI KOOSKÕLASTAMISEKS 

(alus: Vallavalitsuse 8. november 2018 korraldus nr 921)

 

komisjoni esimees

 • sotsiaalvaldkonna abivallavanem;

liikmed:

 • haridus- ,kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • sotsiaalnõunik;
 • noorsootöö- ja spordispetsialist;
 • haridus- ja kultuurispetsialist;
 • lastekaitsespetsialist;
 • 2 sotsiaaltööspetsialisti;
 • Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse direktor.
Toimetaja: KALEV ALGO