Jõelähtme Vallavalitsus võtab tööle hooldustöötaja

Hooldustöötaja:

 • abistab hooldusvajadusega täisealisi (peamiselt eakaid) kodus ja/või päevakeskuses igapäevaelu toimingutes: hügieeni- ja majapidamistoimingutes, liikumisel väljaspool kodu, saatmisel ja juhendamisel aktiveerivates tegevustes, vajalike ravi- ja sotsiaalteenuste saamisel;
 • on toeks hooldusvajadusega inimeste lähedastele, vähendades nende hoolduskoormust, millest tulenevalt on vajadusel valmis töötama ka nädalavahetusel ja/või õhtusel ajal;
 • hindab oma klientide seisundit, reageerib õigeaegselt ja teeb vajadusel ettepanekuid olukorra parandamiseks; 
 • teeb koostööd vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistidega, hooldusvajadusega inimeste lähedaste, perearsti ja teiste võrgustikuliikmetega;
 • osaleb ja annab oma panuse uudse sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamisel

Ootame:

 • empaatiat ehk soovi ja võimet mõista teiste inimeste vajadusi ja soovi aidata;
 • tahet märgata, reageerida, tegutseda ja pakkuda parimaid lahendusi;
 • sotsiaal- või meditsiinivaldkonna kogemused ja väljaõpe on lisaväärtus;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalust.

Pakume:

 • tähendusrikast tööd, mida aitame Sul teha ja hindame vääriliselt;
 • arvestatavat töötasu (täiskohaga töötamisel 1192,00 eurot) ja sõidukulude hüvitust;
 • paindlikku tööaega ja töökoormust – oled oodatud kandideerima ka siis, kui otsid osaajaga tööd, lisatööd vms;
 • väljaõpet, toetust ja abi sisseelamisel, regulaarset supervisiooni;
 • töö on tähtajaline (kuni 31.12.2021), tööle asumise aja lepime kokku.

Sooviavalduse koos CV-ga palume saata 24. veebruariks kantselei@joelahtme.ee ,

lisainfot annab Pilleriin Kurg tel 5300 1542 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee

 

 

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste  toetamiseks Jõelähtme vallas"

 

 

 

Sooviavalduse koos CV-ga palume saata 24. veebruariks kantselei@joelahtme.ee ,

lisainfot annab Pilleriin Kurg tel 5300 1542 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee