Loo Lasteaed Pääsupesa ootab oma kollektiivi

  • tasandusrühma õpetajat (koormusega 1,0)
  • logopeedi (koormusega 1,0)
  • eesti keele kui teise keele õpetajat 4–7aastastele muukeelsetele lastele (koormusega 0,25 ehk 2x nädalas)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel!

Ootused kandidaadile

* kõrgharidus, erialane ja pedagoogiline pädevus

* hea suhtlemisoskus;

* kohusetundlikkus;

* lapsesõbralikkus ja rõõmsameelsus;

* ausus ja soovi tegutseda meeskonnas;

Kandideerimiseks: avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata e-posti aadressile: loopesa@gmail.com Lisainfo telefonil 5124107.

 

Kostivere lasteaed otsib oma kollektiivi

  • logopeedi, koormusega 0,5 kohta. Tööle asumine esimesel võimalusel. Lisainfo: kaili@kostilaps.ee, 5332 6325.

Kostivere kool otsib oma kollektiivi

  • logopeedi, koormusega 0,3 kohta. Tööle asumine esimesel võimalusel. Lisainfo: kool@kostivere.edu.ee