« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 25.05.–31.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 25.05.–31.05.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

Maikuu viimasel nädalal on alati erilisem hõng – lasteaia lõpetamiste siginat ja saginat on nii vallamajas kui lasteaias.

 • 29.05.2020 toimusid valla kolmes lasteaias – Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila – lõpetamised. Vallavanem Andrus Umboja käis kõikide lasteaedade lõpetamistel tervitus- ja tänusõnu jagamas. Iga lõpetaja sai enda isikliku Sipsiku raamatu koos vahelehega, millel oli lisaks lapse nimele ja luuletusele ka volikogu esimehe ja vallavanema allkiri. Loodame, et raamat leiab koha lapse südames ja pikaks ajaks pesa raamaturiiulil ning aastate pärast on armas meenutus.
 • Loo Lasteaed tegeles aktiivselt Loo Kooli ruumidega, eesmärgiga kaardistada lasteaia rühmade paigutamist, mööblivajadust ning võimalike lisatööde mahtu. Lasteaed teavitas 1. juuniks kõiki lapsevanemaid, kes saavad sügisest lasteaiakoha ning ootavad lapsevanemate koha vastuvõtmiseks kinnitust hiljemalt 12. juuniks.
 • Koolides teevad õpilased ja õpetajad viimaseid pingutusi õppetöös ning kõigil on südames suur soov minna juba suve nautima.

Koolid tegelevad sügisest 1. klassi tulevate laste nimekirjade alusel klasside komplekteerimisega ning loodavad, et kõik huvilised on oma avaldused koolile esitanud.

29. maiks esitasid koolid vallavalitsusele 1. klassi soovijate nimekirjad. 1. juuni seisuga alustab 1. septembrist valla kolmes koolis oma kooliteed 70 uut särasilmset koolilast.

 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetöö jätkus peale eriolukorra lõppu distantsõppena ja kooli kutsuti ainult need õpilased, kes vajasid eksamiteks ettevalmistusi.

Sellest tulenevalt otsustas Jõelähtme Vallavalitsus 28.05.2020 istungil korraldusega nr 401 „Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasude arvestamise erisused eriolukorra järgselt" vabastada Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli muusikaosakonna eelkooli õpilased õppetasu maksmisest, perioodil 18.05.2020–31.05.2020, seoses õppetöö mittetoimumisega ning vähendada Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õppetasusid, perioodil 18.05.2020–31.05.2020, 30% võrra v.a muusikaosakonna eelkooli õppetasu.

 • Maikuuga lõppes raamatukogudes eriolukorra tõttu muudetud töökorraldus. 1. juunist avati raamatukogud tavapäraselt, kuid mindi üle suvisele tööajale.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • 25.05.20 toimus Jõelähtme vallamajas revisjonikomisjon, kus oli teemaks Jõelähtme valla päevakeskusega seonduv – ülevaade tegevustest, plaanidest, varadest jne.
 • Esmaspäeviti toimub vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, kus arutatakse eelmise nädala jooksul saabunud sotsiaaltoetuste ja -teenuste taotlusi.
 • Alates jaanuarist on Jõelähtme vallas läbi viidud vanemlusprogrammi „Imelised aastad" koolitust. Eriolukorra ajal toimusid koolitused veebikeskkonnas. 26.05.2020 toimus Loo grupi viimane koolitus Liivamäe küla külaplatsil, kus osalised said üle pika aja viimast korda kokku.
 • Vallavalitsus jagab jätkuvalt toiduabi pakke neljapäeviti kuni 25.06.2020 peredele, kus eriolukorrast tingitult mõni pereliige kaotas töö või vähendati olulisel määral palka.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Välinoortekeskuse tegevused annavad noortele erinevaid võimalusi laiemalt tutvuda valla vaatamisväärsustega. Näiteks möödunud nädalal Kostiveres korraldatud orienteerumise käigus küsiti noortelt põnevaid küsimusi Kostivere Kultuurimõisa kohta.
 • Loo Noortekeskuses toimus noortega kaks jalgrattamatka koos piknikuga. Kergliiklusteed pakuvad ohutut liikumise võimalust erinevatesse sihtpunktidesse.
 • Lisaks erinevate õuetegevuste ettevalmistamisele ja läbiviimisele kirjutasid noorsootöötajad projekte, et välitegevuste võimalusi veel mitmekesistada.
 • Noorsootöötajad värskendavad ka Kostivere Noortekeskuses ruume, et pakkuda noortele uueks hooajaks paremaid võimalusi.
 • Jälgige Jõelähtme valla noorteinfot portaalist noored.joelahtme.ee

Jõelähtme valla päevakeskuse tegevusjuhendaja-juhataja kt  Liis Koppel

Praegune eriolukord on muutnud kohtumised ja igapäevase tegutsemise keerulisemaks, niisamuti Jõelähtme Valla Päevakeskuse tavapärase toimimise. Arvestades praegust olukorda, ei ole mõistlik üritusi siseruumides korraldada.

Seetõttu kutsub päevakeskus 09. juunil kell 12.00 huvilisi Parasmäe külaplatsile piknikule, et üheskoos suvele vastu minna.

Kui oled huvitatud, siis palun anna enda osalemise soovist märku numbril 520 4763 või meili teel liis.koppel@joelahtme.ee.

NB! Kohtumisel peame järgima ohutusnõudeid, st 2+2 reeglit, tulles on vajalik kasutada isikukaitsevahendeid, mida on võimalik ka kohapeal saada ning haigena püsida kodus.

Kuna üritus toimub õues, siis peame arvestama ilmastikuoludega. Tugeva vihma korral lükkub kohtumine edasi. NB! piknikule võta kaasa enda suupiste ja karastusjook.

Järelevalveametnik Diana Surkova

Eelmisel nädalala jooksul sai teostatud kuus paikvaatlust seoses ebaseaduslike ehitustegevustega, jäätmetega ning ebaseaduslike reklaamidega.

 • Ebaseaduslik lammutamine Uuskülas – kodanik teostas aiamaja lammutamist, aga puudus vajalik lammutusprojekt. Juhime tähelepanu, et ka lammutamiseks peab vallavalitsusele esitama projekti. Igaüks saab ka ise ehitusseadustiku LISA 1 olevast tabelist järgi vaadata, kas soovitud ehitustegevuse jaoks on vajalik taotleda ehitusluba või piisab ehitusteatise esitamisest ning kas soovitud tegevuse jaoks on vajalik esitada ka ehitusprojekt. Ehitusseadustiku (EhS) LISA 1 tabel on kättesaadav siit: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/7201/6028/Lisa_1.pdf
 • Ebaseaduslik ehitustegevus Parasmäe külas – hakati rekonstrueerima varemeid, aga ehitustegevuseks polnud taotletud vastavaid lubasid.
 • Pinnasejäätmed Kallaveres – vallavalitsusele laekus kaebus Kallavere elanikelt, kes avastasid, et keegi on teeäärde vedanud pinnasejäätmeid.
 • Ebaseaduslik ehitustegevus ning keskkonnareostus Sambu külas – ühe kinnistu piires on kinnistu omanik teostanud ebaseaduslikku ehitustegevust  ning püstitanud mitmeid loata ehitisi.  Ka oli kinnistuomanik ise arendanud kanalisatsioonisüsteemi, mis ei ole nõuetekohane ega seadusega kooskõlas, tekitades seeläbi keskkonnareostust.
 • Ebaseaduslik ehitustegevus Manniva külas maatulundusmaadel. Kõnealune maatulundusmaa asub Rebala muinsuskaitsealal, seega on seal igasugune ehitustegevus keelatud ning samuti ei ole kunagi ka maakasutusotstarvet võimalik muuta. Maatulundusmaa on mõeldud kasutamiseks vaid põllumajanduslikel eesmärkidel või metsakasvatuseks.
 • Ebaseaduslikud reklaamid Maardu külas ja Lool – Igasuguse reklaami paigaldamiseks on vajalik vallavalitsuse kooskõlastus, olenemata reklaami suurusest või sellest, kas reklaam on paigaldatud erakinnistule või riigimaale, kuna reklaam on suunatud avalikkusele. Soovitame julgelt pöörduda vallavalitsuse järelevalveametniku poole, kes vajadusel nõustab, mida ja kuidas toimida.

IT-juht Kalev Algo

29. mail 2020 toimusid kolmes Jõelähtme valla lasteaias lõpupeod. Kuna Loo ja Kostivere lasteaias toimusid lõpupeod ilma vanemateta, tehti vanematele otseülekande videosilla vahendusel. Lool toimus otseülekanne läbi Zoom´i keskkonna, Kostiveres läbi YouTube´i. Vanematele saadeti eelnevalt läbi Eliisi keskkonna link.

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

 • Möödunud nädalal otsustasime avada Loo jõusaali alates 01. juunist. Lahtiolekuajad on esmaspäevast reedeni 18.00–21.00. Täpsema kodukorra ja tingimused leiate Loo Kultuurikeskuse FB-lehelt.
 • Alates juulist alustame sündmuste korraldamisega ning olulisim päevakorrapunkt tänases olukorras on arusaadavalt külaliste turvalisus.

Juulis toimuvad sündmused:

 • 8. juuli Kostivere Kultuurimõisa pargis suvekontsert-piknik. Esineb ansambel Puuluup.
 • 10. juuli Neeme küla 460.
 • 11. juuli Neeme kaluritepäev

Kommunaalmajanduse insener Arvo Täks

 • Vallavalitsus rajas Loo ujumiskoha kasutajatele Spordi tee äärde suveparkla. Parkla asub koerteplatsi vastas pargialal. Peagi paigaldatakse ka vastavad teavitussildid. Palume ujumiskoha kasutajatel autod sinna parkida, et jätta Peakraavi tee liiklemiseks avatuks ja ohutuks!
 • Vallavalitsus paigaldas  nendesse maanteeametile kuuluvatele bussipeatustesse prügikastid, kus oli palju probleeme prügiga. Prügikastid paigaldati järgmistesse bussipeatustesse: Lagedi mõis, Loo tee ja Loovälja tee.

Abivallavanem Priit Põldma

 • Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras Jõelähtme vallale kuuluva mootorsõiduki Nissan Almera (registreerimismärk 348 MFB, registreeritud 2005, mootori võimsus 72 kW, läbisõit 264 735 km, manuaal käigukast, bensiin, värvus punane, VIN kood SJNFAAN16U2614717). Mootorsõiduki alghinnaks on 300 eurot.

Enampakkumise keskkonnaks on  www.auto24.ee koos oksjoni pidamise keskkonna tingimustega. Teade oksjoni toimumise kohta on avaldatud www.auto24.ee lehel, Jõelähtme valla kodulehel ja Jõelähtme valla Facebooki lehel.

Enampakkumise tähtaeg on 1. juuli 2020 kell 10.00 www.auto24.ee keskkonnas.