« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 18.05.–24.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 18.05.–24.05.2020

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

18. maist sai läbi veidi enam kui kaks kuud kestnud eriolukord ning tasapisi hakkavad piirangud leevenema. Väga oluliseks jääb endiselt käte desinfitseerimine ja 2+2 vahe hoidmine. Erilise kaalu on saanud nõue „püsi haigena ja haigustunnustega kodus!".

 • Koolides (k.a huvikoolis) algas 18. maist kontaktõpe neile õpilastele, kes vajavad täiendavat tuge või konsultatsioone eksamiteks. Kõik õpilaste ja õpetajate vahelised kohtumised koolimajas peavad olema direktoriga kooskõlastatud ning kontaktõppe läbiviimiseks on nii õpilastele kui ka õpetajatele tagatud maskid ning desinfitseerimisvahendid. Esimene kontaktõppe nädal sujus kenasti ning koolid valmistavad ette juba lõpuaktuseid.
 • Lasteaiad avasid 18. maist kõik rühmad ja iga laps, kes lasteaiakohta vajas, sai minna oma rühma, oma armsate õpetajate juurde. Taastusid tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog) tunnid neile lastele, kes seda hädasti vajavad.
 • 19. mail andis Loo Lasteaia direktor teada, et lasteaia ehituse perioodiks (al 01.09.2020) avatakse Loo Kooli ruumides kaks rühma ning sinna võetakse 32 järjekorras olevat last). Veel samal päeval toimus veebikoosolek lasteaia ja vallavalitsuse vahel, et kaardistada sellega kaasnevad tööd ja toimetamised. Uute rühmaruumide avamine toob kaasa ka täiendava personali vajaduse, kelle otsimise kuulutus pandi üles nii maikuu vallalehte kui ka vallavalitsuse koduleheküljele.
 • Käesoleval kevadel ei toimu uutele lapsevanematele, kelle lapsed saavad sügisest lasteaiakoha, tavapärast kevadist koosolekut. Lasteaiad koondavad kokku olulise info ja saadavad selle lapsevanematele meili teel. Koha kasutamise kokkuleppes on vajalik täita lüngad ning saata digitaalselt allkirjastatuna lasteaeda tagasi.
 • Paljud lugejad on pikalt oodanud raamatukogusse sisenemise võimalust. 18. maist on kahel korral nädalas võimalik tulla ise omale raamatut valima, kuid endiselt säilib kontaktivaba laenutus. Raamatukogudega ühiselt otsustasime tavapärase töökorralduse taastada 1. juunist.
 • Jõelähtme Vallavalitsuses on pikalt tehtud ettevalmistusi uue taotluste menetlemise keskkonna SPOKU kasutusele võtmiseks. Hetkel tegeleme vajaliku määruse täiendamisega ning volikokku kinnitamisele viimisega. Selle aasta ranitsa- ja koolitoetused saavad lapsevanemad esitada juba SPOKU keskkonna kaudu, hiljemalt 01.09.2020.
 • SPOKU on toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule. Süsteemi eesmärk on lihtsustada taotlemist ja kiirendada omavalitsuse ametniku tööd ning muuta KOVi töö võimalikult läbipaistvaks. Inimene näeb toetuste ja taotlustega seonduvat infot ühest kohast ning neid on lihtne koostada, muuta ja kiire esitada.

Keskkonnanõunik Mailis Virve

 • Eelmisel nädalal külastas hindamiskomisjon 2020. aasta hajaasustuse programmist toetust taotlevaid majapidamisi. Eesmärgiks oli tutvuda majapidamiste olukorraga ning kitsaskohtadega, mida soovitakse projektiga lahendada. Hindamiskomisjoni kuuluvad keskkonna- ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits, keskkonnanõunik Mailis Virve, abivallavanem Priit Põldma, kommunaalmajanduse insener Arvo Täks ning sotsiaalnõunik Kristiina Välba.

Toetuse saajad selguvad juunikuu jooksul, kui on selgunud riigi poolt eraldatav summa. Jõelähtme vallavalitsus panustab selle aasta vooru 15 000 euroga.

Abivallavanem Priit Põldma

 • 18. maist taastus Jõelähtme vallavalitsuses kodanike vastuvõtt, kehtima jäävad siiski mõned piirangud ja ohutusnõuded. Kuni maikuu lõpuni toimub kodanike vastuvõtt vaid eelregistreerimise alusel. Ametnikuga kohtumiseks tuleb aeg kokku leppida telefoni või e-kirja teel. Ametnike kontaktid on leitavad Jõelähtme vallavalitsuse koduleheküljelt.
 • Kinnitati Jõelähtme valla päevakeskuse ehitustööde hange. Võitjaks osutusid ühispakkumise teinud Honex OÜ ja Bau Ehitus grupp OÜ. Päevakeskusesse ehitatakse pesuruum, invatualett, õueterrass, paigaldatakse kööginurk. Ehitustööde prognoositav maksumus on 71 706,54 eurot (koos km-ga).
 • Suveperioodiks vahemikus 15. mai – 15. september paigaldati  väljakujunenud rahvarohkematesse suvepuhkuste kohtadesse välikäimlad:  üks Lool, kaks Jägala-Joa parklas, kaks Punakivi rannas ja üks Neeme küla keskel.

 

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

 • Noortekeskused avasid 18. mail välinoortekeskused ja kõik tegevused toimusid väljas noortekeskuse juures või staadionil. Noortega mängiti erinevaid laua-, vestlus-, palli- ja õuemänge, toimus aaretejaht, lahendati salakirja, läbiti takistusrada, lennutati paberlennukeid ja noortel oli võimalus ka noorsootöötajatega niisama vestelda. Noored olid väga rõõmsad, et tänu välitegevustele veetsid nad vähem aega nutivahendites.
 • Välinoortekeskuse avamiseks ja kõigi ohutuse tagamiseks on kokku lepitud järgmistes reeglites, mida noored ka tublisti järgisid:

•           Hoian kõigiga 2 meetrit vahet

•           Haigena püsin kodus

•           Ühiseid vahendeid kasutades kannan käes oma kindaid

•           Laenutades tõukeratast ja kiivrit kannan peas oma mütsi

•           Aktiivsete tegevuste puhul võtan kaasa oma joogipudeli veega

•           Tualetis käin vajadusel kodus

•           Tegevusi alustades ja lõpetades desinfitseerin alati oma käed

•           Kui olen haigustunnustega või rikun noortekeskuse reegleid, võib noorsootöötaja minu kõigi ohutuse tagamiseks tegevustest eemaldada ja koju saata!

 

Välinoortekeskused on avatud E–R kell 12.00–18.00, vihmase ilma korral toimuvad virtuaaltegevused. Jälgige täpsemalt infot Loo ja Kostivere Facebookist ja noored.joelahtme.ee lehelt.