« Tagasi

Uute liikluspindade nimetamine Parasmäe külas ja Kallavere külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:

  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Parasmäe külas asuvale liikluspinnale nimeks Parasmäe tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Parasmäe külas asuvale liikluspinnale nimeks Sauna tee.
  3. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Kallavere külas asuvale liikluspinnale nimeks Luige tee.

Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 02.07.2020 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla.tempel@joelahtme.ee