Uue liikluspinna nimetamine Liivamäe külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus
 
  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Liivamäe külas asuvale liikluspinnale nimeks Ilunurme tee.
 
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 12.04.2018 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla@joelahtme.ee