« Tagasi

Ülevaate eriolukorrast Jõelähtme vallas

Selle nädalaga algas Eestis eriolukorra neljas nädal, mil harjumuspärane igapäevaelu on teadmata ajaks pausile pandud ning mitmete tuhandete inimeste senine elukorraldus sootuks peapeale pöördunud.

Anname ülevaate eriolukorrast Jõelähtme vallas
🔹Valla kolm üldhariduskooli ning huvikool jätkavad distantsõppel. Õpetajad viivad videosilla vahendusel läbi veebitunde.
🔹Valla lasteaiad on jätkuvalt avatud nende lapsevanemate jaoks, kel on teenuse järele hädavajadus. Kõik, kel on see võimalik, palutakse jätta lapsed koju.
🔹 Koolides ja lasteaedades töötavad psühholoogid pakuvad psühholoogilist teenust asutuses õppivatele laste peredele. Abi pakutakse telefoni või meili teel, vajalikud kontaktid leiab kooli/lasteaia koduleheküljelt.
🔹Raamatukogudes kehtivad täiendavad piirangud. 30. märtsist on kõik valla raamatukogud lugejatele avatud ainult ühel päeval nädalas. Esmaspäeval on avatud: Loo raamatukogu 11.00- 19.00; Kostivere raamatukogu 11.00- 18.00; Neeme raamatukogu 11.00- 18.00. Laupäeval on avatud: Jõelähtme raamatukogu 10.00- 13.00; Kaberneeme raamatukogu 10.00- 14.00. Toimub kontaktivaba laenutamine ja tagastamine. Laenutamine toimub vaid ettetellimise alusel (telefoni, e-posti või URRAM-i kaudu).
🔹Valla noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov annab ülevaate noorsoopatrulli tähelepanekutest möödunud nädala kohta. „Peale staadionitele ajaliste piirangute kehtestamist võis märgata Loo staadionil varajasi treenijaid ja päeva peale ka hetki, kus korraga oli tegevuses kuni 10 inimest. Olukorda uurides selgus, et keegi siiski piiranguid ei olnud rikkunud – tegemist oli koos mängivate peredega, kes hoidsid vajalikku distantsi ja mängisid ka erinevate väravate all. Täname kõiki väikelaste vanemaid, kes mänguväljakute sulgemisse on mõistvalt suhtunud ja oma lastele seniks ohutumad mängukohad leidnud. Õhtusel ajal võis märgata Kostiveres korraga palju poodlejaid. Võimalusel vältida tavapärast poekülastamise aega. Patrulli tehes tuleb jätkuvalt vestelda nii noorte kui ka täiskasvanutega, kes 2+2 reeglist kinni ei pea, kuid näha on ka tänavatel väga eeskujulikku käitumist. Kutsume ikka üles ka kogukonda märkama ja selgitama olukorra tõsidust, kui näete kogunemisi. Ilmad lähevad järjest ilusamaks ja kutsuvamaks just meie valla kaunitesse kohtadesse veekogude ääres, kuid siin tasub ka meeles pidada, kui näete vähemalt kuute autot parkimas, siis tuleks leida uus ja inimtühjem koht! Noorsoo patrull jätkab tänavatööd!"
🔹Vallavalitsuse sotsiaalosakond on saanud valla sotsiaaltööspetsialistide ja hooldustöötajate jaoks juurde vajaminevaid kaitsevahendeid. Koduhooldustöötajad külastavad regulaarselt abivajajaid kliente, aitavad poest toidukraami tuua ning apteegist ravimeid.
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas tavapärastel aegadel vastuvõttu ei toimu, samuti ei toimu sotsiaaltööspetsialisti vastuvõttu Loo kultuurikeskuses ega Jõelähtme valla päevakeskuses. Mure korral saab sotsiaaltööspetsialistidega alati telefoni teel ühendust võtta: sotsiaalnõunik Kristiina Välba, 5308 6476; sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel, 520 4763; sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain, telefon 520 1429.
🔹Abivajavate inimeste (nt üksi elavad eakad ) kohta palume saata info vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova e-aadressil anne.jegorova@joelahtme.ee või tel 528 6497
🔹Jõelähtme vallavalitsus pakub abivajavatele peredele toiduabi. Pakke jagatakse vajadusepõhiselt nendele peredele, kellel on valitseva eriolukorra tõttu tekkinud majanduslikud raskused. Toidupaki vajadusest palume teada anda sotsiaalnõunikule Kristiina Välbale, kristiina.valba@joelahtme.ee.
🔹 Valla koduleheküljel uudiste rubriigist leiab koondnimekirja nendest ettevõtetest ning teenusepakkujatest, kes teostavad toidukaupade kojuvedu ka Jõelähtme valla piires.
🔹 Valla noorsootöötajad toimetavad virtuaalselt. Lisainfo ja osalemine kirjutades Facebook´i messengeri: Jõelähtme Noorsootöötajad
🔹 Ümberkorraldused Jõelähtme valla perearstide töös: peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub kokkuleppel perearstikeskusega. Perearstikeskusesse pöörduda telefoni ja e-posti teel ning ainult tervisemuredega. Tervisetõendeid hetkel ei väljastata. Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja täpselt õigeks ajaks, et vältida ootekoridoris inimestevahelisi kontakte. Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst. Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund. Retseptide pikendamine toimub ainult telefoni või e-posti teel.
🔹 Vallavalitsus ja volikogu töötavad distantsilt ja täidavad kõiki omavalitsustele seadusega pandud ülesandeid.

Hoidu massikogunemistest, jälgi 2+2 reeglit ja püsi terve!