« Tagasi

Loo Keskkool ja Jõelähtme Vallavalitsus ootavad tööle TUGIISIKUT algklassiõpilasele

Loo Keskkool ja Jõelähtme Vallavalitsus ootavad tööle

TUGIISIKUT

algklassiõpilasele

Tugiisik:

  • teeb koostööd klassi- või aineõpetajaga ning toetab ja suunab õpilast klassisituatsioonis sõltuvalt õpiraskusest või käitumisprobleemist;
  • võib tunnis tekkinud käitumisprobleemide tõttu eralduda õpilasega klassi juurest, et täita klassiõpetaja poolt antud tööülesanded. Õpilase töö tulemust hindab klassiõpetaja;
  • saadab vajadusel õpilast vahetunnis, ekskursioonidel, matkadel, teraapias käimisel (loovteraapia vm)  ja teistel kooli esindavatel ja koolis toimuvatel üritustel;
  • annab tagasisidet õpilase arengu kohta vajadusel kooli juhtkonnale ja tugimeeskonnale;
  • teeb koostööd lapsevanematega ning teavitab koheselt neid probleemide ilmnemisel;
  • toetab last sotsiaalsetes olukordades ning tagab tema turvalisuse.

 

Kandidaadilt ootame:

•         head kohanemisvõimet, paindlikkust ja kannatlikku meelt;

•         tolerantsust ja tasakaalukat hoiakut;

•         oskust teha meeskonnatööd;

•         keskharidust (võimalusel algteadmisi pedagoogikast).

 

Kandidaadile pakume:

•         toetavat tugimeeskonda ja igakülgset nõustamist;

•         tööaega kl 8.00-14.00;

  •      tööle asumine esimesel võimalusel;
  •      töötasu alates 6,50 eurot/tunnis.

 

 

Sooviavalduse palume saata 01. augustiks kantselei@joelahtme.ee,

lisainfot annab lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Pilleriin Kurg tel 5300 1542 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee