« Tagasi

Vallavalitsuse infokiri, nädal 27.04–04.05

Eriolukorra väljakuulutamisest on nüüdseks möödunud veidi enam kui poolteist kuud. Ehkki vabariigi valitsus pikendas eriolukorra kestvust 17. maini (k.a), liigub ühiskond vaikselt juba selles suunas, et hakata naasma tavaellu.

Anname põgusa ülevaate Jõelähtme vallavalitsuse haridus,- kultuuri- ja sotsiaalosakonna viimaste nädalate toimetustest/uudistest

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

Üldhariduskoolid on endiselt distantsõppel ja koolide direktorite ja vallavanemaga toimuvad igal kolmapäeval veebikoosolekud, kus arutatakse õppeaasta lõpetamisega seonduvaid teemasid ning eriolukorrast väljumise plaani.

 • Koolidirektorid ja vallavanem on ühiselt seda meelt, et Jõelähtme valla koolides jätkub distantsõpe kuni õppeaasta lõpuni. 18. maist tulevad üks kord nädalas kooli need õpilased, kes vajavad õpetaja täiendavat toetust, järeleaitamist või eksamiteks ettevalmistust. Lepiti kokku, et ülevallaliselt on järeleaitamise päev esmaspäev. Sellel päeval hakkavad käima ka koolibussid, tagamaks õpilaste kooli jõudmise. Õpilased, kellel on vajalik kooli tulla, lepitakse kokku kooliti ja klasside kaupa. Koolides järgitakse Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.

Lasteaiad vallas töötavad kuni eriolukorra lõpuni vähendatud koormusega. Lasteaedade direktoritega toimuvad iganädalased koosolekud neljapäeviti.

 • Alates 27. aprillist avame lasteaia rühmi vastavalt vajadusele, arvestusega kuni kümme last rühmas. Lapsi võtame vastu eelregistreerimisega, vanema poolt esitatud põhjendusega. Kehtivad kõik varem kehtestatud piirangud – vanem annab lapse üle ja võtab vastu õues, rühmade vahelist suhtlust ei toimu, ruume desinfitseeritakse ja peetakse kinni hügieeninõuetest.
 • Eriolukorra ajal on paljud pered leidnud võimaluse jätta oma laps koju, kuid eriolukorra lõppedes on inimestel vajadus naasta tööle ja lasteaiakoha olemasolu väga vajalik, mistõttu otsustati lühendada lasteaedade kollektiivpuhkuste aega. Jõelähtme Vallavalitsuse 30.04.2020 korraldusega nr 321 „Jõelähtme valla koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuaegade kinnitamine 2020. aastaks" kinnitati kollektiivpuhkuste ajad selliselt, et iga lasteaed on kollektiivpuhkuseks kinni kaks nädalat:
 • Lasteaed Neeme Mudila 20.07.2020–31.07.2020,
 • Kostivere Lasteaed 06.07.2020–17.07.2020,
 • Loo Lasteaed Pääsupesa 20.07.2020–31.07.2020.

Jõelähtme valla raamatukogudest saab raamatuid laenutada ja tagastada endiselt kontaktivabalt. Alates 4. maist on muudetud raamatukogude lahtiolekuaegasid ning raamatukogud on avatud kahel päeval nädalas:

 • Loo raamatukogu avatud esmaspäeval 11.00–19.00, kolmapäeval 11.00–18.00;
 • Kostivere raamatukogu esmaspäeval 11.00–18.00, kolmapäeval 11.00–18.00;
 • Neeme raamatukogu esmaspäeval 11.00–18.00, kolmapäeval 11.00–18.00;
 • Kaberneeme raamatukogu kolmapäeval 10.00–18.00, laupäeval 10.00–14.00;
 • Jõelähtme raamatukogu kolmapäeval 13.00–19.00, laupäeval 10.00–13.00.

Perioodil 28.04–30.04 korraldas finantsosakond Jõelähtme valla allasutustele uue eelarveprogrammi VEERA koolituse veebikeskkonnas.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

Valla sotsiaaltöötajate päevad kulgevad tavapäraselt – nii nagu enne eriolukorda, nii jätkub ka praegune töökorraldus. Suurim muudatus on see, et peale 25. tööaastat Jõelähtme vallavalitsuses läks sotsiaaltööspetsialist Liivi Vain pensionile. Alates esmaspäevast 04.05.2020 asub vallavalitsuses Liivi Vainu asemele tööle sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik, kellel on sotsiaalvaldkonnas töötamise kogemust juba üle 17 aasta.

Osakonna töötajad jätkavad kodukülastustega, vajadusel koos piirkonnapolitseinikuga. Lastekaitsespetsialist asus lisaks tavalistele töökohustustele koos ühe lapsega koolitöid tegema, et laps õppetöös järgi aidata ning teda selles toetada.

Toidupakkide komplekteerimine kolis eelmisest nädalast Kostivere Kooli, sest päevakeskuse ruumid jäid väikeseks – kokku komplekteeriti 117 pakki 56 perekonnale, kelle seas lapsi oli 107. Seekord saime ka toreda üllatuse osaliseks – Karlskroona OÜ saatis tasuta suure koguse banaane, mida kõigile pakisaajatele jagati helde käega. Pakke aitasid kokku panna ja jagada seekord ka Kostivere Kooli kokad Moonika ja Kristiina. Pakkide koju viimisega tegelesid taas valla ja päevakeskuse sotsiaaltöötajad, väga tore on tõdeda, et paljud taotlejad saavad ka ise pakkidele järgi tulla!

Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov

Aprillis toimusid noortekeskuse virtuaalsed tegevused juba igapäevaselt ning lisaks virtuaalsetele tegevustele pakutakse noortele ka käelisi või liikumisele suunatud tegevusi. Mängiti palju laua- ja erinevaid mõtte- ning suhtlusmänge, mis aitavad noortel arutleda ka sügavamatel teemadel ning toetavad enesearengut.

Meie valla noored osalesid virtuaalsel koosolekul Saaremaa noortega, et arutada, kuidas on olukord noortel väljaspool Saaremaad. Virtuaalsed võimalused on pakkunud huvi ka nendele noortele, kes varasemalt igapäevaselt noortekeskust ei külastanud. Nii ehitasid Loo noored Minecrafti mängus vägagi tõetruu Loo aleviku koos jaanitule platsiga ja pälvisid sellega ka laiemalt tähelepanu.

Noortel on võimalik läbi Instagrami tutvuda lähemalt noorsootöötajatega ja nende tegemistega. Üle nädala näitavad valla noorsootöötajad killukesi oma päevast. Ka sellel nädalal on võimalik teada saada noorsootöötajate hobidest, oskustest või katsetustest. Aprillis osales virtuaalsetes noortekeskuste tegevustes enam kui 60 noort.

Tänavatel jätkab teavitustööd noorsootöö patrull. Siinkohal tuleb tunnustada Jõelähtme valla kogukonda, kes on vaatamata keerulistele oludele käitunud mõistvalt nii enda kui teiste tervise suhtes! Alates 2. maist on avalikel spordiväljakutel muutunud treeningute reeglid – hoides 2+2 distantsi, võib koos treenida kuni kümme inimest. Jälgides üheskoos kõiki eriolukorra reegleid on lootust kiiremini tavaolukord taastada.

Jõelähtme valla kultuurikeskuse direktor Ivar Kaldam

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus annab teada, et mais ja juunis jätame oma ruumides ja territooriumil ära lisaks avalikele sündmustele ka rendiüritused. Juulikuu rendiüritused otsustame juuni alguses.

Möödunud nädalal võtsid Jõelähtme valla kultuurijuhid osa Harjumaa Kultuurikorraldajate Liidu

üldkoosolekust. Vahetati kogemusi, kuidas on jätkatud kultuuritööga eriolukorras, toodi näiteid ja vahetati kogemusi. Korraldati ümber koolituste ja koosolekute kalender ja mugandati vastavalt eriolukorra tingimustele.