12.01.21

Uusim sõiduplaanide info:www.harjuytk.ee ja www.peatus.ee

Koondplaan: Alates 11.01.2021 Jõelähtme siseliinid

 

Kooliõpilaste transporti puudutavate küsimuste kooral pöörduge palun vastava kooli poole, muudes küsimustes bussitransport@joelahtme.ee

 

UUDIS: Koolibuss võtab peale kõik sõita soovijad

 

29.08.2011

Kõikidel liinidel on sõitjate olemasolul peatumiskohustus nõuetekohase liiklusmärgiga 541a tähistatud peatumiskohtades. Jõelähtme siseliinide osas on arvestatud, et liinid teenindavad esmajärjekorras õpilasi, ning et on piirkondi, kus puudub nõuetekohaselt liiklusmärgiga tähistatud peatus. Sellistes kohtades on vallavalitsuse, keskuse ja vedaja vahel kokku lepitud nõudepeatused. Üksikpilet (maksumusega 80 senti) tuleb osta bussijuhi käest bussi sisenedes. Üksikpilet annab õiguse sõita üks kord ühel suunal. Kõikidel siseliinidel on üksikpileti hind võrdne ühe tsoonisisese pileti hinnaga.

Tasuta sõidu õigus on kõikidel liinidel eelkooliealistel lastel, puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral. Jõelähtme siseliinidel on lisaks tasuta sõiduõigus Jõelähtme valla koolide õpilastel suunal kodu–kool–kodu õpilaspileti ja sõidukaardi ettenäitamisel.

 Jõelähtme siseliinide sõiduplaanid ja liinide pildid on avalikustatud Keskuse koduleheküljel.

Toimetaja: KALEV ALGO