31.08.21

 

Uusim sõiduplaanide info:www.harjuytk.ee ja www.peatus.ee

 

 

Kooliõpilaste transporti puudutavate küsimuste kooral pöörduge palun vastava kooli poole, muudes küsimustes bussitransport@joelahtme.ee

 

Jõelähtme siseliinid ATKO Liinid OÜ - 641 8218

Maakonnaliin (idasuund) SEBE AS - 6022 555

 

Nendelt kontaktidelt saab kiiret operatiivinformatsiooni, kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt.

 

Jõelähtme valla siseliinidest

 
Jõelähtme valla siseliinidel on teenuse osutaja ATKO Liinid OÜ
 
Info telefonil: 641 8218 
E-post: grupp@atko.ee
 
Nendelt kontaktidelt saab kiiret operatiivinformatsiooni, kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt.
 
Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on Jõelähtme valla siseliinide teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.
 
Kostivere kooli teenidavad liinid J7; J8; J9; J11 ja J13
Loo Keskkool J3; J5; J6; J7; J8; J9; J11; J13; 14; J15              
Kuusalu Keskkool J4; J8; J12

 

Kõikidel liinidel on sõitjate olemasolul peatumiskohustus nõuetekohase liiklusmärgiga 541a tähistatud peatumiskohtades. Jõelähtme siseliinide osas on arvestatud, et liinid teenindavad esmajärjekorras õpilasi, ning et on piirkondi, kus puudub nõuetekohaselt liiklusmärgiga tähistatud peatus. Sellistes kohtades on vallavalitsuse, keskuse ja vedaja vahel kokku lepitud nõudepeatused. Koolibuss võtab peale kõik sõita soovijad!

 

Jõelähtme valla siseliinid on avalikud liinid, millel kehtivad piletimüügisüsteemi kasutamise nõuded. Kõikide sõitude tegemiseks tuleb osta pilet või registreerida olemasolev sõiduõigus.

Sõiduõiguse maakonna avalikel bussiliinidel annab juhilt ostetud paberüksikpilet, Ühiskaardile ostetud e-üksikpilet või Ühiskaardil olev perioodipilet. Kõik sõidud tuleb registeerida asetades Ühiskaart bussi kassa seadmele. Sarnaselt Ühiskaartidele saab sõiduõigust kandavate kaartidena kasutada süsteemi sobivaid elektroonilisi õpilaspileteid sealhulgas ISIC ja ITIC kaarte.
 
Sõiduõigust tõendavad dokumendid on järgnevad: 
• soodustuseta sõitjale - Harjumaa üksikpilet (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Harjumaa kuukaart (ei kehti Tallinna ühistranspordis), Tallinna-Harjumaa kuukaart (kehtib nii Harju maakonna kui ka Tallinna ühistranspordis);
• õpilasele – isikustatud sõidukaart koos õpilaspiletiga. Õpilastele sõidukaardi väljastamiseks koostavad Jõelähtme valla koolid vastavad nimekirjad, edastavad need Vallavalitsusele.
• puudega lastele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga või puudega isiku kaart; sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele – vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsus koos isikut tõendava dokumendiga;
 
Tasuta sõidu õigus on kõikidel liinidel eelkooliealistel lastel, puudega lastel, sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel ning sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral. Jõelähtme siseliinidel on lisaks tasuta sõiduõigus Jõelähtme valla koolide õpilastel suunal kodu–kool–kodu õpilaspileti ja sõidukaardi ettenäitamisel.
 
Piletikontrolli teostab maakonna avalikel liinidel Maanteeamet. Registreerimata sõiduõigus on võrdne piletita sõiduga!
 
Siseliine teenindavatele bussidele kehtestatud järgmised lisanõuded:
 
  • Bussid peavad olema varustatud turvavöödega.
  • Bussides peavad olema paigaldatud elektroonilised ja valgustatud infotablood: sõiduki eest peab olema nähtav liini number ja liini lõpp-punkt, sõiduki paremal küljel peab olema nähtav liini nr ja liini nimi.
  • Bussid peavad olema varustatud alkolukuga.
  • Bussid peavad olema varustatud konditsioneeriga.
 
Piletitoodete ostukeskkond periooditoodete soetamiseks www.pilet.ee

 Jõelähtme siseliinide sõiduplaanid ja liinide pildid on avalikustatud Keskuse koduleheküljel.

 

Maakonnaliin, Idasuund

 

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmis riigihanke nr 203234 „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna ida 2 suuna bussiliinidel" tulemusel parima pakkujaga, AS SEBE, avaliku teenindamise lepingu. Leping kehtib 01.08.2020 – 31.07.2028.

Ida 2 suuna liinigruppi kuuluvad liinid:

104A      Tallinn – Loo – Kostivere
104B      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere – Raasiku – Kuuse tee
104C      Tallinn – Loo – Lagedi mõis – Kostivere – Jõelähtme
106        Tallinn – Laagna – Loo
106A      Tallinn – Loo – Lagedi
106B      Tallinn – Loo
106C      Tallinn – Loo – Lagedi kool – Kostivere
150        Tallinn – Laagna – Kostivere – Uus-Rabala – Tallinn

Ida 2 suuna teenuse osutaja on SEBE AS

Info telefonil  6022 555
e-post: harjuinfo@sebe.ee
koduleht: https://www.sebe.ee/

Nendelt kontaktidelt saab kiiret operatiivinformatsiooni, kui toimuvad hilinemised ja varem väljumised peatustesse/peatustest ning busside ära jäämised liinilt.

Sõiduplaanidest ja marsruutidest mitte kinnipidamiste, sõidukite ületäituvuse ning ettepanekute tegemiseks liinide muutmiseks palume esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on teenuse tellija ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

 

NB! Bussidesse sisenemine ja väljumine toimub ainult liiklusmärgiga 541a (ühistranspordi peatus) tähistatud peatuskohtades.

Sisenedes tuleb osta pilet või registreerida perioodikaart.

Avalikele bussiliinidele toimub bussidesse sisenemine ainult esiuksest ning iga sõitja on kohustatud registreerima oma sõiduõiguse.

Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.

Harju maakonna avalike bussiliinide vahel on võimalik ümber istuda registreeritud sõiduõiguse korral ühe piletiga http://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad

 

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20-62 eluaastat (kaasa arvatud) kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale https://www.ytkpohja.ee/piletite-hinnad Harju maakonna avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast. Alla 20 aastastele ja üle 62 aastastele sõitjatele on sõit tasuta, tasuta sõidu aluseks  on kassas registreeritud, isikustatud Tallinn-Harjumaa Ühiskaart (või mõni muu ristkasutatav, ühistranspordi piletimüügisüsteemiga ühilduv kaart https://www.pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso/?lang=ee). Samuti on võimalik kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Piletihindade, sõidusoodustuste, sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on lisainfo leitav:

 https://www.ytkpohja.ee/piletimuugisusteem

 

Toimetaja: KALEV ALGO