7.04.21

 

1. aprillil alustati Jõelähtme vallateede korrastamisega ning kergliiklusteede puhastamisega talvistest hooldejääkidest

Hooldust vajavad kruusateed ja asfaltfreesiga kaetud teed greiderdatakse ning pinnatud katetega teedel lapitakse auke.

Kokku korrastatakse kruusateid ja asfaltfreesiga kaetud teid ligi 34 km ulatuses.

Töid teeb Üle OÜ ja pinnatud katetega teedel lapib auke AsfaltFix OÜ.

Korrastatavad kruusateed ja asfaltfreesiga teed

Loo alevik: Lepa tee, Pargi ja Ilunurme tee, Pirita tee, Mäeotsa, Vahe tee

Liivamäe küla: Küüni tee

Nehatu küla: Nehatu ja Salu tee

Aruaru küla: Kaemla tee

Haljava küla: Linnavälja tee, Kaasiku tee, Haljava tee

Kostivere alevik: Vana-Kostivere tee

Saha küla: Nurme tee, Hindreku tee, Valgesoo tee, Tõnuvälja tee

Sambu küla: Kärba tee, Sambu tee, Laine tee

Võerdla küla: Vainu tee, Vana-Narva tee

Jõesuu küla: Muinaslinna tee, Rippsilla tee,

Parasmäe küla: Kooli tee, Mäe tee,

Jõelähtme küla: Kiriku tee,

Jägala-Joa: Kubja tee

Kallavere küla: Kraavi tn, Kure tee,

Maardu küla: Kaunissaare tee

Saviranna küla: Kalda tee,

Koila küla: Koila tee

Rebala muuseumi parkla

 

Kõnniteede ja kergliiklusteede katete puhastustöödega sõelmetest ja talvisest tolmust alustati 1. aprillil Loo alevikust.

Kogu valla kergliiklusteede puhastus võtab sõltuvalt ilmastikust aega 7–10 tööpäeva.

Juhul kui ilmad jahenevad nullkraadini, tekib puhastustöödes tehnoloogiline paus, kuna kergimur tarvitab tolmu niisutamiseks vett.

 

Hooldejääkide puhastamiseks kergliiklusteedel ning alevike ja külade tänavate puhastamisel kasutatakse sõiduauto suurust kergimurit, mille kogumaht ei ületa kahte tonni. Puhastustöid teostab Jõelähtme vallateede hooldaja OÜ Üle.

 

Riigimaanteid hooldavad OÜ ÜLE ja AS Tariston

 

Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber: tel. 1247, e-post: info@teeinfo.ee

 

Riigimaanteed Jõelähtme vallas on: Tallinn-Narva tee, Nehatu-Loo-Lagedi tee, Lagedi-Kostivere tee, Maardu mõisa tee, Kostivere tee, Aruküla-Kostivere tee, Jõelähtme-Kostivere tee, Maardu-Raasiku tee, Aruvalla-Jägala tee, Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, Kiiu-Kaberneeme tee, Kaberla-Kaberneeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere-Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), Ruu-Ihasalu tee, Kiltri tee ja Loovälja tee.

 

Jõelähtme vallateid hooldab OÜ ÜLE, e-post  hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus  5558 0240.

Allhanke korras hooldab talviseid teid ka OÜ Pyrolla, telefon 58663578.

  • Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on kommunaalmajanduse insener Arvo Täks, arvo.taks@joelahtme.ee, 605 4850, 5330 2697 
  • Teehooldusega seotud probleemidest saab vallavalitsusele kirjutada e-posti aadressil: teehooldus@joelahtme.ee.

 

Erateede hooldamine

Erateed, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks, puhastatakse maksumaksja kulul kümme korda talve jooksul. Selle teenuse saamise eelduseks on sissekirjutus Jõelähtme vallas ning kehtiv prügiveoleping. Teenust osutatakse vallavalitsuse koostatud nimekirja alusel. Valla lepingu raames ei puhastada  erakinnistute hoovialasid ega parklaid, nende hooldamise kohustus lasub omanikul.   Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteed, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul. Erateede omanikel on õigus taotleda eratee avaliku kasutusega teeks muutmist. Selleks tuleb teha vastav taotlus vallavalitsusele, misjärel hinnatakse iga tee puhul eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs avalikule objektile jne).

Erateede hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks tuleks võtta ühendust OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240 ning sõlmida vastav leping.

 

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.
Tel 555 80 240 hoole@yle.ee.

 

Jõelähtme valla kõnniteid ning kergliiklusteid hooldab OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240

Toimetaja: SIGNE VALDMANN