2.09.20

Jõelähtme Vallavalitsus maksab ranitsatoetust esmakordselt kooli minevatele valla lastele

 

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks vanematest oleks rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas alates jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algust. Toetust hakatakse maksma alates 15. septembrist.

 

Kui perekond on Jõelähtme valla elanikeks registreeritud hiljem, makstakse ranitsatoetust tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vanem on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga. Viimasel juhul makstakse ranitsatoetus välja avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuus.

 

Ranitsatoetuse taotlemiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele  avalduse iseteeninduskeskkonnas (link avaneb 1. septembril) hiljemalt kolme kuu jooksul pärast lapse esmakordset kooliminekut. Ranitsatoetuse määraks käesoleval aastal on 150 eurot.

 


Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

 

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

 

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA