3.09.20
 • Erinevate ürituste pildigaleriid leiad Jõelähtme valla Facebooki leheküljelt siit

 •  

 • Jõelähtme vallavalitsus lähtub piltide avaldamisel Jõelähtme vallalehes, kodulehel ja Facebookis riiklikust Isikuandmete kaitse seadusest

 • Seadus reguleerib muuhulgas ka avalikel üritustel pildistamisi, mis ütleb: Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina jäädvustamise puhul avalikustamise eesmärgil andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.
  Loe lisaks siit

 •  

 • Kui soovite eemaldada mõnest pildigaleriist oma pildi, siis palun teavitage sellest vallavalitsust: signe.valdmann@joelahtme.ee; priit.poldma@joelahtme.ee või sõnumina Jõelähtme valla Facebookis.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN