31.08.14
Parasmäe küla asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas. 2012. a. rahvaloenduse andmeil elab külas 41 elanikku.

1219. a. taani munga poolt 17 adramaa suurusena kirja pandud Parenbych (hiljem Parenbeke, Paresnecci) on tekkinud ilmselt enam kui 2000 aastat tagasi.

Parasmäe küla põldudel ja koplites on silmapaistvalt arvukas ja tihe rühm väikeselohulisi kultusekive. Ühtekokku on siin pärast maaparandust säilinud 18 kivi, sealhulgas üks õige suur rändrahn. Üks väikeselohuline madal rahn avastati 1986. a. otse küla tuumikus. Mõnel Parasmäe kultusekivil esineb hulgaliselt lohke ka vertikaalsetel külgedel.
Kivid on olnud kultuseobjektideks meie ajaarvamise eelsel I aastatuhandel.
Toimetaja: KALEV ALGO