3.06.20

Jõelähtme Vallavalitsus toetab „Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord" alusel laste ja noorte (vanuses 4.-20 eluaastat) laagrite osalustasusid määruses ettenähtud korras.

Abikõlbulikud on tegevusloaga noorte- ja projektlaagrite osalustasude toetuse taotlused, mis on vastavuses noorsootöö seadusega.

Taotlemise kord ja tingimused on leitavad SIIN

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov liisi.vesselov@joelahtme.ee 6054859

 

Mida tähendab tegevusloaga noortelaager?

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa alusel töötav institutsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva;
  • laager tegutseb aastas üle 60 päeva.

TEGEVUSLOAGA NOORTELAAGRITE KONTAKTID ON LEITAVAD SIIN.

 

Mida tähendab projektlaager?

Kohalik omavalitsuse, mille territooriumil projektlaager tegutseb, poolt väljastatud tegevusloa alusel töötav institutsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva;
  • laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

TEGEVUSLUBASID SAAB NÄHA SIIT! Valides liik kas „Noortelaagri tegevusluba (püsilaager)" või „Noortelaagri tegevusluba (projektlaager)".

 

Laagritegevusega seotud olulisemad dokumendid:

Vastavalt noorsootöö seadusele peavad noorte- ja projektlaagrites töötama kvalifitseeritud laagrikasvatajad ja laagri juhataja. Kõik noorte püsilaagrid peavad vastama tervisekaitsenõuetele noorte püsilaagritele.

 

Eesti noortelaagrid 2020