9.11.18

Valla lasteaiad on avatud kõikidel tööpäevadel kella 7.00 - 19.00
Lasteaeda vastuvõtt: 3-6-aastased, kohtade olemasolul ka nooremaid.
Vastuvõtuks vajalik: lapsevanema avaldus; perearsti tõend; sünnitunnistuse koopia; lapsevanema elukohatõend.

Vaata ka:

Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

 

Loo Lasteaed "Pääsupesa"

Saha tee 12
74201 Loo alevik
Harjumaa

koduleht: www.loolasteaed.ee
e-post: loopesa@gmail.com

Direktor: Katrin Paldermaa - katrin.paldermaa@loolasteaed.ee mob 512 4107
Sekretär: Eleken Lipping - tel 608 2535
Õppealajuhataja: Anneli Küngas - tel 608 2535
Majandusjuhataja: Karin Ajamaa - karin.ajamaa@loolasteaed.ee tel 608 0656

Loo lasteaed avati septembris 1964, juurdeehitus (4 rühma) avati 09.01.2012.

Lasteaias töötab 11 rühma (2 sõime, 4 vanuse-, 4 liit- ja 1 tasandusrühm):
Lapsi kokku 204.
Töötajaid 48, neist pedagooge 27.

2005.aastast kuulub Loo Lasteaed Pääsupesa Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

2014. aastast osaleb lasteaed programmis „Kiusamisest vaba lasteaed".

 

Kostivere Lasteaed

Aruküla tee 1

74202
Kostivere alevik
Harjumaa
Tel: 608 1540
e-post: lasteaed@kostilaps.ee

koduleht: www.kostilaps.ee

Kostivere lasteaia arengukava 2017 - 2021

 

Direktor: Kaili Raamat
Õppealajuhataja:  Jana Aasla
Majandusjuhataja:  Heli Läns

Kostivere Lasteaed avati 1951.a, praeguseks asub lasteaed kolmandas majas.
Lasteaias töötab 8 rühma
Lapsi kokku 116. 
Töötajaid 35, neist pedagooge 22.

Kostivere Lasteaed kuulub Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku.

 

Neeme Lasteaed

Neeme küla

Männimäe tee 10
74226
Harjumaa
Tel/Fax: 608 3747 
Tel: 53 900 123
e-post: pille.ellip@gmail.com
koduleht: www.neememudila.ee

Direktor: Pille Trumm

Neeme Lasteaed avati 1982.a.
Alates 01.09.2010. töötab 3 rühma: Rannapõnnid (1,5-7a.) ja Rõõmupallid (1,5-7a.) Männikäbid  (1,5-4 a.)

Töötajaid 15, neist 7 pedagoogi.
Lapsi kokku 34.

Lasteaed Neeme Mudila osaleb 2014. aastast programmis „Kiusamisest vaba lasteaed". 

2016. aastast kuulub Lastead Neeme Mudila Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku.