Jõelähtme valla kultuuritegevus ühendati ja koondati alates 1. jaanuarist 2014 ühise katuse alla. Sellest ajast on Jõelähtme kultuuritegevust korraldav asutus Jõelähtme Valla Kultuurikeskus. Kultuurikeskuse struktuuri kuuluvad: Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Loo Kultuurikeskus, Kostivere Kultuurimõis ja Kostivere Päevakeskus. Ühendamise eesmärgiks on koondada oma loominguline ja tehniline potentsiaal, koordineerida valla kultuuri- ja huvitegevus ja seda ikka selleks, et muuta rikkamaks, mitmekesisemaks meie kultuurikalender ja huvitegevus. Järjest tähtsama koha kultuurielu planeerimisel võtab enda alla koostöö – koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, mittetulundusühingutega, ettevõtjatega. Aeg on näidanud, et seal, kus inimesed ise ilmutavad aktiivsust ja tahet omakandi kultuuri hoida ja seda edasi viia, seal käib elu täie hooga.

 

Täpsem info Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse kodulehel.