15.01.20

Kostivere alevikus asuva Jõelähtme valla päevakeskuse eesmärk on sotsiaalteenuste, huvitegevuste ja mõtestatud päevaste tegevuste arendamine ja pakkumine eakatele, puuetega- ja toimetulekuraskustes inimestele, lähtudes nende huvidest, soovidest ning eripäradest. Kliente juhendatakse igapäevaeluga seotud küsimustes ning teenuste kasutamisel. Päevakeskuses pakutakse sotsiaalnõustamist ning abistatakse sotsiaalhoolekandeliste probleemide lahendamisel.  Lisaks korraldatakse päevakajalisi infopäevi, koolitusi, ühisüritusi ning ennetavaid tegevusi. Pakutavad teenused aitavad  eakatele, puuetega inimestele ja teistele abivajajatele luua võimalusi suhtlemiseks ning huvialasteks tegevusteks.

Jõelähtme valla päevakeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani 10.00-16.00 ja reedel 10.00-14.00.

Aadress: Mõisa tee 2a, Kostivere, Jõelähtme vald, Harjumaa
Päevakeskuse sotsiaaltööspetsialist: Liis Koppel
Telefon: 520 4763
E-post: liis.koppel@joelahtme.ee

Jõelähtme valla Päevakeskus korraldab koostöös Dementsuse Kompetentsikeskusega tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele.

Tugigrupp annab võimaluse jagada oma mõtteid, muresid ja kogemusi teiste sarnases olukorras olevate inimestega ning saada emotsionaalset abi ja praktilist tuge.

Tugigrupis osalemine on tasuta!

NB! Järgmised tugigrupid toimuvad: 12.02.2020 (17.00-20.00 Saha tee 11, Loo alevik) ja 13.05.2020 (asukoht täpsustamisel).

Lisainfo: 520 4763 või liis.koppel@joelahtme.ee

Iga kuu teisel kolmapäeval, kell 10.00-12.00 toimub päevakeskuses Jõelähtme valla sotsiaaltööspetsialist Liivi Vainu vastuvõtt.

Kui Sul on probleeme päevakeskusesse tulemisega, siis võta julgelt ühendust!

OLED OODATUD!

 Jõelähtme valla päevakeskuse erihoolekandeteenused:

1.     Igapäevaelu toetamise teenus:

  • Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
  • Teenust osutatakse vähemalt neli tundi kuus.
  • Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse täisealisel isikul, kellel on:

 1) raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.

 

2.     Toetatud elamise teenus:

  • Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades.
  • Toetatud elamise teenust saama suunatud isiku suhtes viiakse tegevusi ellu vähemalt kaks tundi nädalas.
  • Õigus saada toetatud elamise teenust on täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;

2) ta suudab ise enda eest hoolitseda;

3) ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

 

Erihoolekandeteenuse saamiseks on vajalik esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus. Igapäevaelu- ja toetatud elamise teenuse osutajaks on Jõelähtme vallavalitsus Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond 74202. Teenuse saamiseks pöörduge Jõelähtme vallavalitsuse lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialisti poole telefonil 605 4862 või pilleriin.kurg@joelahtme.ee

NB! Teenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet

Toimetaja: KALEV ALGO