3.06.20

PÜSI- JA PROJEKTLAAGRITE KORRALDAMINE

Alates 12. juunist 2020 on lubatud noortelaagrid ja –malevad. Nende korraldamisel tuleb lähtuda sellest, et ühe grupi suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest ning ühes vahetuses võib osaleda kuni 300 inimest. Gruppide komplekteerimisel tuleb arvestada osalejate vanust ning gruppide tegutsemine tuleb korraldada hajutatult, sealhulgas majutumine ja toitlustamine. Lisaks tuleb desinfitseerida üldkasutatavaid vahendeid ja tuulutada ruume ning tagada töötajatele ja osalejatele kätepesu ja desinfitseerimise võimalused.

Ministeeriumi veebilehel on leitavad laagrite ja malevate korraldajatele täpsemad juhised, vaata ka www.hm.ee/koroona.

18.01.2016 muudeti noorsootöö seadust, mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse luba tuleb nüüd taotleda läbi Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

NOORTE PROJEKTLAAGRI TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

NOORTE PÜSILAAGRI TEGEVUSLOA TAOTLEMINE

Peale seda kui esitatud taotlused on läbi vaadatud ja otsustatud luba anda, muutuvad laagri andmed koos loa kinnitusega infosüsteemis ka avalikult leitavaks. Avalik vaade on nähtav siit: https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces.

Toimetaja: KALEV ALGO