25.05.20

Keskkonnaamet teatab Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on jätkata Jõelähtme jõel Harju maakonnas Jõelähtme vallas Koogi külas Jägala-Joa tee 33 kinnistul (katastritunnus 24504:008:1470) Lundi paisul senist paisutamist rekreatsiooni eesmärgil. Taotletav paistutustase on normtingimustes ca 2,5 m looduslikust tasemest. Keskkonnaamet algatas vee erikasutusloa taotluse KMH 03.08.2017 kirjaga nr 14-6/17/2672-10, kuna kavandatav tegevuskoht asub Natura 2000 võrgustiku alal ning tegevus võib avaldada negatiivset mõju Jägala loodusala ja Jägala jõe hoiuala kaitse-eesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele.

Arendaja on Navigor OÜ (registrikood 11912520; aadress Kose tee 22a, Pirita linnaosa, Tallinn; kontaktisik Reimo Raid, telefon 501 6190, e-post reimo.raid@calisto.ee ). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Kristy Käärid, telefon 674 4809, e-post kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on LEMMA OÜ (registrikood 11453673; aadress Värvi tn 5, 10621 Tallinn; juhtekspert on Piret Toonpere, telefon 505 9914, e-post
info@lemma.ee).

Lundi paisu KMH programmi avalikul väljapanekul (13.03-15.04.2020) olnud dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel Uudised, pressiinfo/ keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek). KMH programmi avalik arutelu toimub 11.06.2020 kell 16.00 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) volikogu saalis.

 

Programmi eelnõu- https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/KMH/kmh_programm_lundi_pais_marts_2020.pdf

Lisainfo- https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine

Toimetaja: KALEV ALGO