5.01.21

Eakate, puudega laste perede ja paljulapseliste perede jõulutoetus

 

Jõulutoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, puudega laste peredele (kuni 18-aastane laps, kellele on määratud puue Sotsiaalkindlustusameti otsusega) ja paljulapselistele peredele (peres neli ja enam alaealist last), kui toetuse saajate elukoht on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

 

Jõulutoetus makstakse välja rahvastikuregistri ja Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal koostatud ja sotsiaalnõuniku poolt kinnitatud nimekirjade alusel.

 

Jõulutoetuse suurus on 50 eurot.

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA