16. juunil toimus Skype´i vahendusel revisjonikomisjoni koosolek . Päevakorras oli Jõelähtme valla keskraamatukogu tegevuse seaduslikkus, otstarbekus, tulemuslikkus ja vara...

Vallavalitsuse infokiri 15.–30.06.2020

  16. juunil toimus Skype´i vahendusel revisjonikomisjoni koosolek . Päevakorras oli Jõelähtme valla keskraamatukogu tegevuse seaduslikkus, otstarbekus, tulemuslikkus ja vara...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 01.06.–07.06.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Nädala algas rahvusvahelise lastekaitsepäevaga , mille eesmärk...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 01.06.–07.06.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 01.06.–07.06.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Nädala algas rahvusvahelise lastekaitsepäevaga , mille eesmärk...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 25.05.–31.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Maikuu viimasel nädalal on alati erilisem hõng – lasteaia...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 25.05.–31.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 25.05.–31.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Maikuu viimasel nädalal on alati erilisem hõng – lasteaia...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 18.05.–24.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu 18. maist sai läbi veidi enam kui kaks kuud kestnud eriolukord ning...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 18.05.–24.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 18.05.–24.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu 18. maist sai läbi veidi enam kui kaks kuud kestnud eriolukord ning...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 11.05–17.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Selle nädala märksõnad olid „töökorraldus peale eriolukorra...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 11.05–17.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 11.05–17.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Selle nädala märksõnad olid „töökorraldus peale eriolukorra...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 04.05–10.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Valmis vallavolikogu eelnõu „Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 04.05–10.05.2020

Vallavalitsuse infokiri, nädal 04.05–10.05.2020 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu Valmis vallavolikogu eelnõu „Lasteaia lapsevanema poolt kaetava osa...

Eriolukorra väljakuulutamisest on nüüdseks möödunud veidi enam kui poolteist kuud. Ehkki vabariigi valitsus pikendas eriolukorra kestvust 17. maini (k.a), liigub ühiskond vaikselt juba selles...

Vallavalitsuse infokiri, nädal 27.04–04.05

Eriolukorra väljakuulutamisest on nüüdseks möödunud veidi enam kui poolteist kuud. Ehkki vabariigi valitsus pikendas eriolukorra kestvust 17. maini (k.a), liigub ühiskond vaikselt juba selles...

Riikliku eriolukorra väljakuulutamisest on tänaseks möödunud juba terve kuu. Ilmselt me kõik oleme olnud sunnitud oma harjumuspärases elus suuremaid/väiksemaid ümberkorraldusi tegema. Ka...

06.04–09.04 nädala toimetustest Jõelähtme vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonnas

Riikliku eriolukorra väljakuulutamisest on tänaseks möödunud juba terve kuu. Ilmselt me kõik oleme olnud sunnitud oma harjumuspärases elus suuremaid/väiksemaid ümberkorraldusi tegema. Ka...

Selle nädalaga algas Eestis eriolukorra neljas nädal, mil harjumuspärane igapäevaelu on teadmata ajaks pausile pandud ning mitmete tuhandete inimeste senine elukorraldus sootuks peapeale...

Ülevaate eriolukorrast Jõelähtme vallas

Selle nädalaga algas Eestis eriolukorra neljas nädal, mil harjumuspärane igapäevaelu on teadmata ajaks pausile pandud ning mitmete tuhandete inimeste senine elukorraldus sootuks peapeale...

13.03.20
COVID-19 leviku tõkestamise meetmed Jõelähtme valla asutustes
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 3 ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 24 alusel ning seoses koroonaviiruse (COVID-19 viirus) levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega võtta Jõelähtme Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes (edaspidi asutus) organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks tarvitusele alljärgnevad meetmed:
 
 1. Asutustel tagada nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §-s 24 sätestatud tööandja kohustute täitmine ning võtta tarvitusele selleks vajalikud abinõud, sealhulgas:
  1. mitte planeerida lähetusi, ekskurssioone ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused, ekskurssioonid ja õppereisid tühistada, välja arvatud juhul, kui see on täiesti vältimatu ning millest on eelnevalt informeeritud vallasekretäri;
  2. jätta ära üritused, osalejate arvuga 100 ja enam. Ürituste korraldamine osavõtjate arvuga 50-100, kooskõlastada vallavalitsusega ning kaaluda teiste ürituste toimumise ärajätmist või edasi lükkamist;
  3. soovitada töötajatele ja teenistujatele (edaspidi töötaja) tungivalt mitte kavandada puhkusi punktis 1.5. nimetatud riskipiirkondadesse. Asutustel selgitada töötajatele, et kui töötaja kavandab pärast käesoleva käskkirja kehtestamist reisimist punktis 1.5. nimetatud piirkondadesse ning kui see on käsitletav töötaja hoolsuskohustuse rikkumisena, võib tööandjal tekkida vajadus kaaluda täiendavate töökorralduslike abinõude rakendamist;
  4. kohustada töötajaid, kes on viibinud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades ja/või on puutunud kokku Covid-19 sümptomaatilise juhuga, teavitama sellest oma tööandjat;
  5. kui asutuses on töötajaid, kes on ise või kelle lähikondsed on viibinud viimase 14 päeva jooksul Terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise riskiga piirkondades, siis korraldada nende töö ümber selliselt, et oleks tagatud minimaalne kokkupuude teiste töötajatega (nt näha ette eraldi tööalad, eraldada inimesed väiksematesse gruppidesse vms). Riskipiirkondadeks loetakse Terviseameti kodulehel nimetatud piirkonnad, sealhulgas Välisministeeriumi poolt antud soovitused;
  6. kui töötaja on riskipiirkonnast naasnud ja/või on puutunud kokku Covid-19 sümptomaatilise juhuga, tagada 14 päevaks tema töö ümberkorraldamine kaugtööna. Kui kaugtöö pole võimalik, soovitada töötajal kasutada tööst eemal viibimiseks puhkuse kasutamist;
  7. mitte kutsuda külalisi riskipiirkondadest;
  8. vallavalitsuse IT-juhil ja Infoturbejuhil osutada asutustele IT-abi (sealhulgas vajadusel IT-vahendid) kaugtöö korraldamiseks;
  9. tagada suure kasutajate koormusega ruumide regulaarne desinfitseerimine;
  10. asutustel tagada desinfitseerivate vahendite reservi olemasolu;
  11. vallaelanikke, kliente ja teisi asutusi teenindavatel töötajatel:
   1. hoida enda ja kliendi vahel võimalusel distantsi vähemalt üks meeter;
   2. hoida teenindusletil ühekordseid paberrätikuid ja desinfitseerimisvahendit, et neid vajadusel pakkuda kui klient aevastab, köhib või soovib käsi puhastada.
  12. keelata valla haridusasutustel (koolid, lasteaiad) vastu võtmast haridusasutusse lapsi, kellel on haigusnähud või kes on saabunud Terviseameti kodulehel nimetatud kõrge ja keskmise COVID-19 riski piirkondadest ja ei ole läbinud 14 päevast karantiiniperioodi. Teistest piirkondadest, kus on avastatud COVID-19 viirus, saabunud laste osas, on asutuse juhil õigus juhtumipõhiselt keelduda lapse haridusasutusse vastuvõtmisest 14 päevaseks karantiiniperioodiks. Tagada koolilastele karantiiniperioodiks e-õppe võimalused.
 2. Käskkirja täitmise eest vastutavad asutuste juhid.
 3. Käskkiri kehtib kuni 30. aprill 2020.
 
Toimetaja: KALEV ALGO