Koolitoetust makstakse kõigile üldhariduskoolide II-XII klassi õpilaste vanematele üks kord igal õppeaastal tingimusel, et: vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on...

100 eurot koolitoetust

Koolitoetust makstakse kõigile üldhariduskoolide II-XII klassi õpilaste vanematele üks kord igal õppeaastal tingimusel, et: vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust käesolevaks õppeaastaks saab taotleda veel kuni 30. novembrini . Hilisemaid taotlusi kahjuks ei rahuldata. ...

Ranitsatoetuse ja koolitoetuse maksmine

Jõelähtme Vallavalitsus annab teada, et nii ranitsatoetust kui ka koolitoetust käesolevaks õppeaastaks saab taotleda veel kuni 30. novembrini . Hilisemaid taotlusi kahjuks ei rahuldata. ...

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...

Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...