11.02.21

TERVISENÕUKOGU TERVISE- JA HEAOLUPROFIILI KOOSTAMISE NÕUSTAMISEKS JA PROFIILI KOOSKÕLASTAMISEKS 

(alus: Vallavalitsuse 8. november 2018 korraldus nr 921)

 

komisjoni esimees

  • sotsiaalvaldkonna abivallavanem;

liikmed:

  • haridus- ,kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
  • sotsiaalnõunik;
  • noorsootöö- ja spordispetsialist;
  • haridus- ja kultuurispetsialist;
  • lastekaitsespetsialist;
  • 2 sotsiaaltööspetsialisti;
  • Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse direktor.
Toimetaja: KALEV ALGO