Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadress
Jõelähtme Vallavalitsus
Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Postiindeks 74202
Vaata asukohta kaardil siit
Telefon: 605 4887
Mobiil: 5301 2223
E-post: kantselei@joelahtme.ee
Vastuvõtuajad Jõelähtme vallavalitsuses
Vallavanem: kokkuleppel vallavanemaga telefonil 515 0007
Kantselei: E-N 08.00-17.00 ja  R 08.00-14.00
Teised vallavalitsuse ametnikud: T 08.00-13.00 ja K 13.00-17.00.
*Riigipühadele eelneval tööpäeval lõpeb tööpäev kell 14.00. Kui 31. detsember langeb tööpäevale, siis on nimetatud päev töötajatele puhkepäev.
Jõelähtme Vallavalitsuse IBAN kontonumbrid:

SEB Pank IBAN: EE181010002018903006
Swedbank IBAN: EE432200221012002639
Luminor IBAN: EE391700017003270406

Tehingupartneri kood: 133101

Jõelähtme vallavalitsuse registrikood: 75025973
Vallavalitsus
Ametikoht Nimi Telefon E-post
Vallavanem Andrus Umboja 515 0007 andrus.umboja@joelahtme.ee
Abivallavanem,
palgaline vallavalitsuse liige
Priit Põldma 605 4882 priit.poldma@joelahtme.ee
Abivallavanem,
palgaline vallavalitsuse liige
Art Kuum 605 4868 art.kuum@joelahtme.ee
Vallavalitsuse liige Riimas Ukanis 501 1907 riimas.ukanis@joelahtme.ee
Vallavalitsuse liige Mart Sepp 501 2675 mart.sepp@joelahtme.ee
Vallavalitsuse liige Jüri Paavel 5646 5761 juri.paavel@joelahtme.ee
Kantselei
Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
Vallasekretär Leho Kure 605 4887 leho.kure@joelahtme.ee
Vallasekretäri abi Maire Kivistu 605 4884 maire.kivistu@joelahtme.ee
Jurist Tanel Tobro 605 4877 tanel.tobro@joelahtme.ee
Jurist Kätlin Koidumäe 605 4875 katlin.koidumae@joelahtme.ee
Järelevalveametnik Diana Surkova 605 4878 diana.surkova@joelahtme.ee
Kantselei spetsialist Elo Pajo 605 4888 elo.pajo@joelahtme.ee
Infoturbejuht Mihkel Toomse 5552 7312
605 4866
mihkel.toomse@joelahtme.ee
IT-juht Kalev Algo 5669 7504
605 4866
kalev.algo@joelahtme.ee
Sekretär Piret Reinmart 605 4887 piret.reinmart@joelahtme.ee
Finantsosakond
Ametikoht / ametujuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
Finantsjuht Terje Linder 605 4856 terje.linder@joelahtme.ee
Vanemraamatupidaja Karin Salumäe 605 4873 karin.salumae@joelahtme.ee
Vanemraamatupidaja Jaana Haab 605 4876 jaana.haab@joelahtme.ee
Maa-, ehitus- ja planeerimisosakond
Ametikoht / ametijuhendid Nimi / haridus Telefon E-post
Osakonna juhataja Ametikoht täitmata    
Maanõunik Ülo Laanemets 605 4852 ulo.laanemets@joelahtme.ee
Planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul 605 4851 jekaterina.sibul@joelahtme.ee
Planeeringuspetsialist Evelin Kuusik
(Teenistussuhe peatatud)
   
Planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski 605 4855 tiina.skolimowski@joelahtme.ee
Ehituskontrolli peaspetsialist Viktoria Urb 605 4883
5363 4852
viktoria.urb@joelahtme.ee
Ehituskontrolli spetsialist Piret Haas 605 4861 piret.haas@joelahtme.ee
Projekteerimistingimuste menetleja Kaili Velleste 605 4863 kaili.velleste@joelahtme.ee
Maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel 605 4853 katlin.rennel@joelahtme.ee
Planeerimise assistent Gerli Kelk 605 4879 gerli.kelk@joelahtme.ee
Registripidaja Alla Tempel 605 4854 alla.tempel@joelahtme.ee
Keskkonna- ja kommunaalosakond
Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
Osakonna juhataja Teet Sibrits 605 4889 teet.sibrits@joelahtme.ee
Ehitusinsener Martti Taidre 605 4886 martti.taidre@joelahtme.ee
Keskkonnanõunik Mailis Virve 605 4857 mailis.virve@joelahtme.ee
Kommunaalmajanduse insener Arvo Täks 605 4850 arvo.taks@joelahtme.ee
Haldur Tiit Tammesson 509 0906 tiit.tammesson@joelahtme.ee
Haldur Marko Raudlam   marko.raudlam@joelahtme.ee 
Kalmistuvaht Jaanus Hiis
(Saha kalmistuvaht)
513 2368 jaanus.hiis@joelahtme.ee
Kalmistuvaht Jaak Saarma
(Jõelähtme ja Rammukalmistuvaht)
502 1042 jaak.saarma@joelahtme.ee
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
Ametikoht / ametijuhend Nimi / haridus Telefon E-post
Osakonna juhataja Carmen Viherpuu 605 4867 carmen.viherpuu@joelahtme.ee
Sotsiaalnõunik Kristiina Välba 605 4860
5308 6476
kristiina.valba@joelahtme.ee
Noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov 605 4859 liisi.vesselov@joelahtme.ee
Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann 5843 7860 signe.valdmann@joelahtme.ee
Lastekaitsespetsialist Rita Hanni 605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee
Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist

Pilleriin Kurg (Teenistussuhe peatatud)

   
Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova 605 4862 anne.jegorova@joelahtme.ee
Sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetik 6 054 880 hannes.vetik@joelahtme.ee
Noorsootöötaja Kreete Juurak 5865 0045 loonk@joelahtme.ee
Noorsootöötaja Mai-Liis Hansson 5853 8848 kostiverenk@joelahtme.ee
Noorsootöötaja Grete - Helena Eranurm    
Noorsoo- ja infotöötaja Ametikoht täitmata    
Autojuht Tiit Tammesson 509 0906 tiit.tammesson@joelahtme.ee

 

 Jõelähtme Valla Päevakeskus

Ametikoht / ametijuhend

Nimi / haridus

Telefon

E-post

Juhataja kt

Liis Koppel

520 4763

liis.koppel@joelahtme.ee

Koduhooldustöötaja

Terje Multer

5330 8775

terje.multer@joelahtme.ee

Tugiisik

Elen Kaur

5346 9473

elen.kaur@joelahtme.ee 

Hooldustöötaja

Elina Teikes

5877 7252

 
Hooldustöötaja Inga Plakk  5885 7261