23.05.19

Kontaktid

Valla valimiskomisjoni esimees

Leho Kure, tel 6 054 871 või 52 12 540, e-post leho.kure@joelahtme.ee

Valla valimiskomisjoni aseesimees

Ülo Laanemets, tel 6 054 852 või 51 57 425, e-post ulo.laanemets@joelahtme.ee

 

Valla valimiskomisjoni asukoht – Jõelähtme vallamaja, aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla

Euroopa Parlamendi valimiste hääletamistulemuste kindlakstegemine Jõelähtme vallas

Jõelähtme vallas korraldab häälte lugemist ja otsustab hääletamissedeli kehtivuse üle Jõelähtme valla häältelugemiskomisjon (valla valimiskomisjon).

Häälte ülelugemine toimub 27. mail 2019 algusega kell 10:00 Jõelähtme vallamajas (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) B-korpuse II korrusel, volikogu saalis.

Jõelähtme valla valimiskomisjoni liikmed:

Marina Sonn

Gerli Liivet

Gerli Kelk

Maire Kivistu

Jõelähtme valla valimiskomisjoni asendusliikmed Liivi Vain ja Terje Mägi

 

Valla valimiskomisjoni otsuseid ja protokolle on võimalik näha Jõelähtme valla dokumendiregistrist.


 Protokollid -> Valla valimiskomisjon -> "Otsi"
 Õigusaktid -> Valla valimiskomisjon -> "Otsi"