• Jõelähtme vallaleht ilmub alates 1996. aastast.
 • Trükiarv on 3000 eksemplari.
 • Vallaeht on värviline, kuni 12 lehekülge, formaat A3, ilmub igakuiselt, 12 korda aastas.
 • Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Eesti Posti vahendusel kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse (Eesti Posti registris on kõik postkastid, kuhu on lähiminevikus edastatud kirju, ajalehti vms). 
 • Jõelähtme valla elanikele on vallaleht tasuta.

Jõelähtme vallalehes avaldatakse tasuta:

 • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusega seotud reklaam ja teated.
 • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate ettevõtete personaliotsingu töökuulutused.
 • Jõelähtme Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaam.
 • Jõelähtme valla elanike kaastundeavaldused ja õnnitlused.

Materjal saata aadressil ajaleht@joelahtme.ee või signe.valdmann@joelahtme.ee.

Tasuline reklaam:

 • Eraisikute kuulutused/reklaam
 • Ettevõtete kuulutused/reklaam

Tasulise reklaami hinnapäringud aadressil myyk@harjuelu.ee või helistada telefonil 646 2214. Tasulise reklaami materjalid saata aadressil myyk@harjuelu.ee.

 •  
 • Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202, Harjumaa.
   
 • Vallalehe toimetaja Signe Valdmann
  tel 58 437 860
  e-post: signe.valdmann@joelahtme.ee