« Tagasi

Loo aleviku soojamajanduse arengukava pakkumiskutse

Jõelähtme Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Jõelähtme valla Loo aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamiseks aastateks 2015-2025 vastavalt lisatud pakkumiskutse dokumendis toodud nõuetele.

Palume pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee hiljemalt 16.07.2015 kell 11:00