« Tagasi

Kuhu viia erinevat liiki jäätmeid?

Kuhu viia erinevat liiki jäätmeid?

 

Mailis Virve

Jõelähtme vallavalitsuse keskkonnanõunik

 

Jõelähtme vallas saab AS Eesti Keskkonnateenused hinnakirja alusel oma kinnistult ära anda lisaks segaolmejäätmetele ka paberi- ja kartongijäätmeid, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmeid, aia- ja haljastusjäätmeid, suurjäätmeid ning pakendijäätmeid.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmed

Biolagunevaid köögijäätmeid ära viska segaolmejäätmete hulka. Võid neid komposteerida spetsiaalsetes kompostrites. Nii säästate jäätmeveokulusid ning lisaks valmib kompostmuld, mida saab kasutada aias väetisena. Kompostimiseks sobivad puu-ja köögiviljade ja muude taimede koored ja lehed, kohvi- ja teepaks, muud toidujäätmed (suuremad tükid tuleks eelnevalt peenendada). Komposter peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Kui oma kinnistul kompostimisvõimalus puudub, on võimalik tekkinud köögi- ja sööklajäätmed hinnakirja alusel ära anda AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Vähim veosagedus on kord kahe nädala jooksul.

Aia- ja haljastusjäätmed

Aiast kogutud puulehed, niidetud muru ja muu aiaprügi on jäätmed, mida ei sobi metsa alla viia. Lisaks sellele, et praht risustab metsaalust visuaalselt, võivad aia- ja haljastusjäätmetega loodusesse levida võõrliigid, mis võivad probleeme põhjustada.

Oma aiaprahi näiteks metsa alla viimisega on inimesed tahtmatult loodusesse levitanud liike, mis mõjutavad looduslikku tasakaalu, võtavad ära meie oma liikide elupaiku või ohustavad suisa inimeste tervist ja vara. Samuti muudavad muu aiaprahiga loodusesse sattunud võõrliigid looduslike koosluste kooseisu ja selle kaudu nõrgestavad neid. Seetõttu ongi aia- ja haljastusjäätmete – nii nagu mistahes muu prügi – metsa alla viimine keelatud. Näiteks võib ära lõigatud lillepealsete, õunte ja lehehunnikuga viia aiast välja hispaania teeteo mune ja nälkjaid endid, kes hakkavad uues kohas elama ja paljunema.
Seega mida siis teha oma aia-ja haljastusjäätmetega? Tee neist samuti komposti! Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades, mis peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Samuti on võimalik tellida aia-ja haljastusjäätmete AS-lt Eesti Keskkonnateenused. Vedu teostatakse kord 14 päeva jooksul perioodil 1.aprill kuni 1.november. Jäätmed peavad olema pakendatud läbipaistvasse kuni 200 liitrisesse pealt suletud kilekotti. Maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta veokorral on kuni 20 kotti. Läbipaistvaid kotte on võimalik osta AS-ilt Eesti Keskkonnateenused laost. Ostusoovist tuleb teada anda telefonil 1919. Ladu asub Tallinnas Artelli 15. Ühe rulli maksumus on 12 eurot ja rullis on 50 kotti. Kotte on võimalik soetada ka ehitus- ja aianduspoodidest.

Vedu tuleb tellida kas telefoni teel 640 08 00 , lühinumbril 1919 või e- mailil tallinn@keskkonnateenused.ee.

Paber- ja kartong

Ära viska vanapaberit segaolmejäätmete hulka. Vanapaberit saab ümbertöödelda ning sellest saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit jms. Seega kogu vanapaberit eraldi! Vanapaberi üleandmine AS Eesti Keskkonnateenused võib toimuda vastavalt vajadusele.

Pakendid

Väga suure osa meie tekitatud prügist moodustavad pakendid. Seega kogudes pakendeid eraldi vähendad oma segaolmejäätmete kogust. Kõige mugavam on pakendite äravedu tellida jällegi AS-ilt Eesti Keskkonnateenused. Kuna pakendijäätmete hind moodustab ainult 10% segaolmejäätmete hinnast, siis kogudes eraldi ka pakendeid, on võimalik oma kulutusi oluliselt vähendada. Näiteks, kui 1,1 m3 segaolmejäätmete konteineri tühjendamine maksab 14, 82 eurot, siis sama suure segapakendi konteineri tühjendus maksab vaid 1,48 eurot.

Jõelähtme vallas on ka 30 avalikku pakendipunkti, kuhu on võimalik oma pakendijäätmed viia. Info avalike pakendikonteinerite kohta leiad SIIT.

Lisaks on Jõelähtme vallas neljas piirkonnas: Neemes, Irus, Uuskülas ning Maardu külas võimalik pakendeid kodust tasuta üle anda kollase kotiga ( Eesti Tootjavastutuse OÜ, veab RagnSells AS). Teenuse tellimiseks on vaja sõlmida ettevõttega eraldi leping.

Suurjäätmed

Praegusel kevadisel ajal koristatakse oma majapidamisi, garaaže, kuure jne. Leitakse esemeid, mida ei ole endal enam vaja, mis on kuurinurka seisma jäänud. Olgu selleks siis vana riidekapp, madrats või lapse turvatool- ara vii neid avalike pakendikonteinerite kõrvale või, mis veel hullem, metsa alla või lõkkeplatsile! Suurjäätmed on jäätmed, mis ei mahu oma suuruse tõttu segaolmejäätmete konteinerisse ja seetõttu tuleb neid eraldi koguda. Suurjäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, sanitaartehnika. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitusjäätmeid, suuremõõtmelised probleemtooteid (nt. autoromud, auto rehvid, elektroonikaromud või nende osad). Suurjäätmed saad mugavalt ära anda hinnakirja alusel AS-le Eesti Keskkonnateenused. Selleks on vaja teenus tellida. Ei piisa lihtsalt esemete oma prügikonteineri kõrvale viimisest.

Suurjäätmete vedu teostatakse kord 28 päeva jooksul kirjaliku tellimuse alusel. Tellimuses peab olema märgitud jäätmete kogus ja kirjeldus, maksimaalne kogus ühe majapidamise kohta ühe veokorra kohta on kuni 5 m3.

Ohtlikud jäätmed

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud. Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale- näiteks aegunud ravimid, kemikaalid ning nendega saastunud pakendid, luminestsentslambid ning muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, patareid, akud.
Vii ohtlikud jäätmed kas Koogi poe kõrval asuvasse konteinerisse või anna üle kaks korda aastas toimuval ohtlike jäätmete kogumisringil. Kevadise kogumisringi info leiad SIIT.

Ehitusjäätmed

Kui oled teostamas remondi- või ehitustöid, siis sorteeri need kodus juba liigiti. Korja eraldi värvimata ning töötlemata puit, töödeldud puit ja vineer, tellised ja muud kivijäätmed, kivid ja pinnas, lehtklaas.

Sorteeritud ehitusjäätmed saad üle anda oluliselt soodsamalt kui segaehitusprahi. Samuti korja eraldi asbestisisaldavad ehitusmaterjalid. Asbesti ja seda sisaldavaid tooteid käideldes satub ümbritsevasse keskkonda asbestitolmu, mis jääb oma füüsikalise olemuse tõttu õhku hõljuma ja moodustab ohtliku õhusaaste. Asbestikiud on tolmuna sissehingamisel ohtlikud tervisele, soodustades näiteks kopsuvähi teket. Seedeelundkonda sattunud asbestikiud võivad põhjustada kõri-, mao-, peensoole- või jämesoolevähki.

Jõelähtme Vallavalitsus korraldab asbestijäätmete kogumiseks eraldi kogumisringe. Sellel kevadel toimub eterniidi kogumisring 22.mail. Kogumisringile tuleb end eelnevalt registreerida (mailis.virve@joelahtme.ee). Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse saab viia nii sorteeritud kui ka sorteerimata ehitusjäätmeid.

Elektri- ning elektroonikaseadmed

Kui kodutehnika enam ei tööta, siis ei saa seda viia taaskasutuskeskusesse või visata prügikasti. Oma elektroonikaromud võib viia Koogi poe kõrval asuvasse konteinerisse või viia sinna poodi, kust sa uue ostad. Elektri- ja elektroonikaseadmete maaletoojatel on kohustus tasuta tagasi võtta vana kasutatud kodutehnika, ehk kui ostad neilt uue seadme, peavad nad vastu võtma teise samalaadse. Niisiis, kui sa ostad mõnest tehnikapoest uue külmkapi, peavad nad olema nõus vastu võtma ka sinu vana külmkapi, isegi kui see ei tööta.

Väikeseid elektroonikaseadmeid (küljepikkus kuni 25 cm) peavad aga kõik elektroonikat müüvad poed tasuta vastu võtma isegi siis, kui uut asemele ei osteta. Nii saad näiteks vana väiksema rösteri viia lihtsalt lähimasse tehnikapoodi!

Vanarehvid

Eraisikud saavad aastas tasuta üle anda kuni kaheksa sõiduautorehvi ühe isiku kohta MTÜ Rehviringlus ametlikes kogumispunktides (näiteks AS Kuusakoski-Betooni 12, Tallinn, https://www.rehviringlus.ee/ ). Mõned rehvivahetuspunktid võtavad vanu rehve täiesti tasuta vastu, näiteks kui osta sealt uued rehvid, kuid päris reegliks seda pidada ei saa.

Ühe vana on teise uus

Kui mööbel, mõni tehnikavidin või kasvõi enda lapsele väikseks jäänud kiikhobu on veel kasutuskõlbulik, siis võib seda pakkuda ka taaskasutusorganisatsioonidele (nt Uuskasutuskeskus, Sõbralt Sõbrale). Võimalik on viia ise kohale või tellida äravedu, selle kohta saab täpsemalt uurida juba ettevõttelt endalt. Vana aga kasutuskorras mööblit võtavad vastu mitmed poed, tasub uurida internetist.

Uut mööblit ostes tasub uurida sedagi varianti, et tihtipeale pakub müüja ka vana mööbli tasuta äravedu (või mõõduka lisatasu eest).

 

Vaata kokkuvõtlikku tabelit, kuhu erinevat liiki jäätmeid viia SIIT