« Tagasi

Jõelähtme Vallavalitsus otsib arhitekti

Jõelähtme Vallavalitsus otsib arhitekti

Jõelähtme Vallavalitsuse maa-, ehitus- ja keskkonnaosakond otsib oma meeskonda arhitekti

Arhitekti põhilisteks ametiülesanneteks on:

·                projekteerimistingimuste menetlemine

·                detailplaneeringute menetlemine

·                ehitusprojektide detailplaneeringutele ja projekteerimistingimustele vastavuse hindamine

Edukas kandidaat:

·                omab arhitektuuri ja/või planeerimise alast kõrgharidust

·                omab vähemalt kolmeaastast planeerimise ja/või arhitektuurse projekteerimise alast töökogemust

·                tunneb ehitusõiguse ja planeerimisõiguse aluseks olevaid õigusaktide

·                tunneb ehitusvaldkonnas antavate kirjalike nõusolekute ja lubade mentlust

·                tunneb planeeringute koostamise ja korraldamise protseduure

·                suudab iseseisvalt analüüsida ehitiste ruumiliseks kavandamiseks ja maa-alade planeerimiseks koostatavaid projekte

·                suudab iseseisvalt hinnata ehitusprojektide vastavust planeeringutele või väljastatud projekteerimistingimustele

·                omab projekteerimis- ja kontoritarkvara kasutamisoskust

·                omab algatus- ja otsustusvõimet

·                omab head suhtlemisoskust ja valmis meeskonnatööks

·                on hea pingetaluvusega ja kohusetundlik

Kandideerimisel tuleb kasuks:

·                eelnev erialane töö kohalikus omavalitsuses

·                õigusalane haridus või töökogemus

Omalt poolt pakume arhitektile huvitavat tööd ja meeldivat kollektiivi.

Kandideerimisavaldus, elulookirjeldus (CV) soovitajatega ja motivatsioonikiri palume saata märgusõna "ARHITEKT" all hiljemalt 28. maiks 2015 aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee.

Täiendav info e-posti aadressil teet.sibrits@joelahtme.ee