« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 22.10.–03.11.2021

Abivallavanem Art Kuum

 • Alates 1. novembrist läks liinile huviringide buss J16, samuti toimus koolibusside sõidugraafikus mitmeid muudatusi, et paremini rahuldada õpilaste transpordivajadusi.
 • Muutuvad liinide J6, J7, J8, J9, J10, J11 ja J13 marsruudid, väljumisajad ja liikumiskiirused.
 • Teenindamist alustavad liinid J16E, J16T, J16K, J16N, J16R.

Muudatused liinil

 • Hommikul muutus liinil J10 väljumine Neeme teelt kell 07.03 > 06.57.
 • Pärastlõunased liinid muutusid:

J6 – Loolt kell 14.00 marsruudi muudatus (lisatud Saviranna sissesõit). Väljumine Loolt kell 17.00 > 17.05.

J7 lisatud uus reis – Kostivere kool-Kurgla-Aruküla-Kostivere (liinidelt J8 ja J13 maha võetud). Väljumine Kostiverest kell 13.40.

J8 väljumine Neemest kell 15.05 > 15.00; marsruudi muudatus – Manniva ring teist pidi (hakkab sõitma sarnaselt liiniga J11). Kurgla reis liinile J7.

J9 väljumine Loolt kell 15.00 > 15.15 (huviringid).

J11 väljumine Loolt kell 15.10 > 15.15 (huviringid) ja lisatud Haljava tee sissesõit.

J13 marsruudi muudatus – Manniva ring teist pidi (hakkab sõitma sarnaselt liiniga J11). Kurgla reis liinile J7.

Sõidugraafikud on leitavad Jõelähtme vallavalitsuse koduleheküljelt.

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Koroonasse nakatumise numbrid on viimastel nädalatel Eestis ja ka Jõelähtme vallas järsult tõusnud ja enne koolivaheajale minekut oli edaspidine kontaktõppe jätkumine nii koolide kui kooli pidaja ühine soov. Selleks arutasime koolide direktoritega kiirtestide õpilastele kodudesse jagamise võimalust, mis leidis koolide poolt positiivse tagasiside. 20. oktoobril tegime vallavalitsuse poolt ninaõõne kiirtestide tellimuse ja juba järgmise päeva õhtupoolikul saime testid koolidele laiali jagada. 22. oktoobril ehk viimasel koolipäeval enne vaheaja algust anti koolidest igale lapsele koju kaasa kiirtest. Palve kõigile õpilastele ja koolitöötajatele oli kiirtest enne vaheajalt kooli naasmist kodus ära teha ning negatiivse testitulemuse ja hea enesetundega alustada uut õppeperioodi. Suured tänud kõigile lapsevanematele ja koolitöötajatele ühise panuse eest!
 • Haridus- ja Teadusministeerium võttis 28. oktoobril vastu õpilaste seiretestimise otsuse. Peale koolivaheaega on oluline testida kõiki koolis viibijaid, et avastada koroonaviirusesse nakatunud võimalikult kiiresti ja pidurdada koolikollete teket. Esimesel kahel vaheaja järgsel nädalal testivad end kõik õpilased, õpetajad ja koolitöötajad hoolimata vaktsineeritusest või läbipõdemisest kolmel korral nädalas. Kostivere ja Loo koolis komplekteeriti testimise tarvikud igale õpilasele personaalselt ning jagati õpilastele koju kaasa, Neeme kooli õpilasi testitakse koolis. Testimise läbiviimise ja vajalike protseduuride kohta edastasid koolide direktorid läbi Stuudiumi kõikidele lapsevanematele, õpilastele ja õpetajatele info.

Esimese seiretestimisega tuli välja Kostivere koolis kuus positiivset kiirtesti tulemust ning Loo koolis kolm.

Kuna Kostivere Koolis on nakatunuid erinevatest klassidest, siis kooskõlastatuna Terviseameti ja vallavalitsusega otsustati ennetava meetmena viiruse puhangu ärahoidmiseks viia kool kuni selle nädala lõpuni distantsõppele. Kõik õpilased saavad koju kaasa kiirtestid, mis tuleb kindlasti 5. novembri hommikul ära teha. Juhul, kui 5. novembri hommikune kiirtestimine toob juurde positiivseid testitulemusi, kaalutakse distantsõppe perioodi pikendamist.

Koolides tehtav kiirtestimine on väga oluline, et tuvastada nakatunuid võimalikult kiiresti ning seeläbi vältida haiguse kiiret ja laialdast levikut.

Et seiretestimisega positiivse tulemuse saanute hulgas oli ka haigustunnusteta õpilasi, paneme kõikidele peredele südamele, et koolides testimine on äärmiselt oluline ja tõhus meede uute nakatumiste tuvastamisel ning on väga oluline, et kõik lapsed end siiski testiksid.

Edasine testimine vaadatakse üle vastavalt kujunenud olukorrale.

Kogu protseduur on meile kõigile pingutustnõudev, kuid ühise eesmärgi nimel tegutsedes saavutame kvaliteetsema õpikeskkonna ning panustame vaimse tervise hoidmisse.

 • Lapsevanemad on olnud segaduses, kuidas saada lapsele PCR-testimiseks aega, kui laps on saanud koolis kiirtesti positiivse tulemuse. Kui tavapäraselt väljastab saatekirja testimisele perearst, siis koolitestimise positiivse kiirtesti korral tuleb lapsevanemal PCR-testile aja panemiseks helistada testimiskeskuse numbril 646 4848 (E-R 8-19, L 10-16).

Lihtsustatud karantiin ja testimine koolides

Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, võivad lapsed ja noored, kes ei ole COVID-19 haiguse vastu vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbipõdenud, jääda lihtsustatud karantiini. See tähendab, et:

 • Lasteaialapsed saavad jätkata lasteaias või -hoius käimist ilma täiendava testimiseta.
 • Üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivad õpilased saavad jätkata kontaktõppes vaid siis, kui täidetakse järgmised tingimused.
 • Pärast lähikontaktist teada saamist tuleb jääda koju tavapärasesse karantiini ning mitte varem kui neljandal päeval tuleb teha PCR-test. Selleks tuleb helistada testimiskeskuse numbril 646 4848 (E-R 8-19, L 10-16).
 • Kui test osutub negatiivseks, võib õpilane minna kooli ja huviringi, st jätkub lihtsustatud karantiin kuni lähikontaktist möödub 10 päeva.
 • Positiivse testi korral tuleb võtta ühendust perearstiga ning jääda koju. Sellisel juhul lihtsustatud karantiinikord enam ei kehti.
  •   Lihtsustatud karantiiniperioodi jooksul ei ole lubatud käia avalikes kohtades (kinos, kohvikus, teatris jms), kuid võib osaleda samas koolis või klassis toimuvates huvitegevuses. See tähendab, et 10 päeva jooksul pärast lähikontakti võib käia vaid lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses ja osaleda seal toimuvates huvitegevustes.
 • Kui täielikult vaktsineerimata õppija lähikontakt toimub väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras.
 • Kui õpilane ei ole nõutud testi teinud, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini.
 • Kui õpilane on COVID-19 haiguse läbipõdenud viimase 6 kuu jooksul või selle vastu vaktsineeritud, siis ta ei pea karantiini jääma.

 

 • Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Rahandusministeeriumi, Terviseameti, Haigekassa ning Tartu Linnavalitsusega korraldas 22. oktoobril kohalikele omavalitsustele virtuaalse infopäeva. Terviseamet andis ülevaate COVID-19 haigestumiste, haiglaravi ja testimiste kohta riigis, Haigekassa tegi ettekande vaktsineerimisest ja ning arutati võimalikke koostöökohti KOV-iga, Rahandusministeerium tutvustas COVID-19 meedet, mille alusel saab kohalik omavalitsus vaktsineerimise kulude katmiseks toetust küsida. Vaktsineerimise parimat praktikat jagas Tartu linn.
 • 27. oktoober – 5. november toimub perearstide vaktsineerimisaktsioon. Perearstikeskuses saab vaktsineerida COVID-19 vastu nii esimese, teise kui tõhustusdoosiga ning üle 65-aastastel on samaaegselt võimalik ära teha ka tasuta gripivaktsiin. Lisainfo: vaktsineeri.ee
 • 27. oktoobril kohtusin Neeme, Kostivere ja Loo Kooli direktoritega Skype´i teel. Arutasime õpetajatele tõhustusdooside tegemise võimalusi ja iga kooli direktor andis ülevaate koolis tehtud sammudest. Jagasime õpilünkade kaardistamise ja plaanitud tegevuste ning ettetulevate kitsaskohtade infot.

10. november on kõikide koolide jaoks tähtis kuupäev – selleks ajaks peavad olema Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) sisse kantud kõik toevajadusega õpilaste andmed, sest nende andmete alusel eraldab riik 2022. aastaks koolidele haridustoetust õpetajate töötasudeks, õpilaste koolilõunaks ja õppekirjanduseks ning lisavahendeid toevajadustega õpilaste (eritugi, tõhustatud tugi) õppe korraldamiseks.

 • 28. oktoobril osalesin Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" virtuaalsel koostöökohtumisel.

Noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak

 • 18.–25.oktoobril osales spordi- ja noorsootöö spetsialist Kreete Juurak Erasmus+ rahastatud noorsootöötajate koolitusel „Fund your ide+a" Rumeenias, kus tutvuti üle Euroopa erinevate noorsootöötajatega ning koos rahvusvahelise tiimiga õpiti mitteformaalse õppe meetodeid ja projekti kirjutamist.
 • 27. oktoobril osales Kreete Eesti Avatud Noortekeskuse liikmete üldkoosolekul
 • Alates 1. novembrist hakkas sõitma J16 lisatranspordi liin, mis on rahastatud huvihariduse- ja huvitegevuse riiklikust rahastusest ning mõeldud noorte huvihariduse- ja huvitegevuse kättesaadavamaks muutmiseks.
 • 1. novembril toimus Kostivere kultuurimõisas noortevolikogu 3. koosseisu üldkoosolek. Juhatuse esimeheks valiti Carolin Raud ja aseesimeheks Sandra Varik.
 • 2. novembril toimus Loo keskkoolis koolispordi ümarlaud, kus arutati edasisi koolide vahelisi võistluseid ja muid rõõme ning muresid.
 • Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus omavalitsustele. Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2022. aastal

Oma ettepanekus kirjelda vabas vormis: kitsaskoht, mis vajab lahendust, tegevus kitsaskoha lahendamiseks ja esialgne eelarve.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil kreete.juurak@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 22. novembriks 2021 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak, 5389 4255.

 

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • November on lapse õiguste kuu. Tänavu täitub 30 aastat, mil Eesti ühines lapse õiguste konventsiooniga. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus võeti vastu 26.09.1991 ning konventsioon jõustus Eesti suhtes 20.11.1991. Konventsioonis kirja pandud õigused kuuluvad igale kuni 18-aastasele lapsele ja noorele inimesele kogu maailmas, hoolimata välimusest, nahavärvist, soost, emakeelest, uskumustest ja arvamustest ning rahvusest. Jõelähtme vallavalitsus tahab samuti tähelepanu juhtida laste õigustele – soovitame tutvuda konventsiooniga, rääkida laste ja noortega ning neid ka tõesti kuulata. Tuletame ka meelde, et laste õigustest rääkimine ning nende jälgimine ei tähenda, et lastel ei oleks ka kohustusi – neid ole küll kuskil kindla nimekirjana loetletud, kuid lapsed on samamoodi ühiskonna ja kogukonna liikmed ning neile laienevad üldised kokkulepitud reeglid, samuti on lastel kohustus vastavalt oma võimetele ja võimalustele abistada oma vanemaid kodustes majapidamistöödes. Reeglid ja piirid oma lapse turvalise elukeskkonna loomiseks ning lugupidava käitumise osutamiseks nii enda, eakaaslaste kui täiskasvanute osas loovad lastele nende vanemad. Lastekaitse Liit tähistab laste õiguste kuud videokalendriga, kus mikrofoni haaravad lapse õiguste saadikud ehk noored, kes tutvustavad lastele arusaadavas keeles nende õigusi ja kohustusi.
 • Novembri algus tõi sotsiaaltöötajate hulgas kaasa väikese muudatuse. Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialisti kohale tuli tagasi Pilleriin Kurg ning Anne Jegorova, kes teda vahepeal asendas, sai juhtumikorraldajaks Sotsiaalkindlustusameti piloteeritavas projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Anne Jegorova on projektiga tegelenud selle algusest saadik, käesoleval hetkel osutatakse erinevaid teenuseid 20 inimesele ning 1. novembril saime teate, et antud projekti on pikendatud ka järgmisesse aastasse ning Jõelähtme vald saab endale juurde veel viis kohta. See tähendab, et alates järgmisest aastast on vallavalitsusel koostöös valla päevakeskusega võimalik toetada kokku 25 erivajadusega inimest ning nende lähedasi ja pereliikmeid, et toetada neid ühiskonnaelus osalemisel.
 • 2. novembril toimus laste ja perede komisjoni koosolek, arutati kahe erineva juhtumiga seotud asjaolusid ning edasisi tegevusplaane.

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

 • Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 5. november! Toetuse andmise kord ja taotluste esitamine SPOKU iseteeninduskeskkonnas: spoku.joelahtme.ee
 • 13. novembril toimub Loo lasteaed Pääsupesa õuealal isadepäevaeelne lusikapidu. Kutsed saadeti neile Jõelähtme valla registriga lastele, kelle sünd on registreeritud vahemikus 08.04.–11.10.2021. Kutsed 46 lapsele saadeti vanematele e-maili teel.

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

 • Loo Kultuurikeskus
 • 2021. aasta fotokonkursi „Ma armastan Lool elada" võitja Anette Aasaru fotonäitust „Minu fotode lugu" saab vaadata Loo Kultuurikeskuses kuni 10. detsembrini (Kuusiku tee 1a)
 • 21. oktoobril toimus seeniorklubi Pihlakobar Kirjanduspidu. Külaliseks Jõelähtme valla raamatukogu direktor Kersti Laanejõe, kes rääkis nn seenior-kirjandusest.

Kai Müürsepp esitles seeniorklubi inimestest kirjutatud  mälestuste vihikut  „LOO  LOOD II"

 • 22. oktoobril korraldas Loo Kultuurikeskus terviseveebinari, mille külaliseks oli hinnatud mälutreener ja koolitaja Tauri Tallermaa. Tauri rääkis meile tähelepanu ja aju seostest treenimisel ning võimalustest hoida oma aju koos tervisliku eluviisiga igas vanuses tipp-vormis.
 • 22. oktoobril tähistas Jõelähtme Tehnikaspordiklubi Motohooaja lõpupidu. Loo Keskkooli aatriumis andis mustkunstnik Fred-Erik Johanson kõigile külalistele põneva etteaste! Lisaks kostitas meid kaunite lauluviisidega Carola Vilba Loo Keskkoolist.
 • Kostivere Kultuurimõis
 • 23. oktoobril avas Eestimaa Rahvamajade Päeva raames oma maja uksed Kostivere Kultuurimõis. Kõigil huvilistel oli võimalus tutvuda mõisa ruumide ja tegemistega läbi terve päeva. Õdusaks olemiseks pakuti külastajatele mõisa õunaaia õuntest valmistatud kooki ja ürditeed.
 • 30. oktoobril alustas Kostivere Kultuurimõisas etiketikoolituse programm 7-10 aastastele lastele. Koolitusel omandatakse teadmisi headest tavadest ja kommetest. Programm koosneb kolmest moodulist. 1. mooduli teemaks oli

"Käitumine erinevates olukordades ja kohtades", 2. moodul toimub 13. novembril ja teemaks „Korrektne välimus ja esmamulje".

Rohkem infot http://joelahtmekultuur.ee/mois/et/

 • Neeme Rahvamaja
 • 24. oktoobril sai Neeme Rahvamajas nautida muusikat ookeani tagant. Kontserdi andis USA Folgilaulja Austin Miller.

 

Järgmine infokiri ilmub 17. novembril.