« Tagasi

Ootame ettepanekuid huvitegevuse mitmekesistamiseks Jõelähtme vallas

Huvihariduse ja -tegevuse täiendav toetus omavalitsustele

Alates 2017. aastast toetab riik omavalitsusi täiendavate vahenditega, et suuremal hulgal noortel oleks juurdepääs huvitegevusele ja huviharidusele. Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi.Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2022. aastal.  


Oma ettepanekus kirjelda vabas vormis: kitsaskoht, mis vajab lahendust, tegevus kitsaskoha lahendamiseks ja esialgne eelarve.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil kreete.juurak@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 22. novembriks 2021 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

 

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Kreete Juurak
5389 4255.