« Tagasi

Muinsuskaitseamet: Kutse Rebala muinsuskaitseala poollooduslike koosluste uuringu raames läbiviidud välitööde tutvustusele

Kutse Rebala muinsuskaitseala poollooduslike koosluste uuringu raames läbiviidud välitööde tutvustusele

4. oktoobril algusega kell 18.00 toimub Zoomis Rebala muinsuskaitseala poollooduslike koosluste uuringu raames läbiviidud välitööde tutvustus.

Muinsuskaitseamet on koostamas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorda, mis hakkab asendama praegu kehtivat põhimäärust. Kaitsekorra üheks eesmärgiks on Rebala muinsuskaitseala maastiku ja loodusväärtuste senisest põhjalikum analüüs ja dokumenteerimine, sest looduse ja inimtegevuse koosmõjul kujunenud maastik on muinsuskaitseala üks olulisemaid väärtuseid.

Selleks, et kaitsekorras maastikku ja loodusväärtuseid täpsemalt käsitleda ja kaardistada, on Muinsuskaitseamet tellinud Rebala muinsuskaitseala poollooduslike koosluste uuringu. Töö peamiseks eesmärgiks on määrata Rebala muinsuskaitseala poollooduslikud kooslused ja nende seisund ning nende täpne paiknemine looduses.

Uuringu koostamine on jõudnud olulise vaheetapini – lõppenud on Rebala muinsuskaitsealal toimunud välitööd ning on tekkinud sobiv hetk vahekokkuvõtete tegemiseks, et tutvustada kõikidele huvilistele Rebala muinsuskaitsealal teostatud välitööde tulemusi. Ühtlasi on tutvustusel äärmiselt teretulnud kohaliku kogukonna liikmete ja teiste huviliste ettepanekud ja mõtted Rebala poollooduslike koosluste uuringuaruande koostamiseks.

Ülevaate välitöödest ja nende tulemustest annavad uuringu koostajad Pärandkoosluste Kaitse Ühingust.

Ootame kõiki huvilisi uuringu tulemuste tutvustusel osalema!

Osalemiseks palume registreeruda lingil: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/node/2178

Pääs üritusele: https://us02web.zoom.us/j/83117044507

 

Täiendav info: Anita Staub, Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik, anita.staub@muinsuskaitseamet.ee, 53410266