« Tagasi

28. septembril toimus Kostivere koolis ja Jõelähtme vallavalitsuses kriisireguleerimise õppus

Tegemist oli harjutusõppusega, millesse olid kaasatud Kostivere Kool, Jõelähtme Vallavalitsus, päästeamet, politsei ning kiirabi.

Õppuse korraldamise eesmärk oli kontrollida erinevate ametkondade reageerimist/ettevalmistust/koostööd koolimaja personali evakueerimisel ja edasiste toimingute järjepidevust ja toimetulekut. HOLPi (hädaolukorra plaan) kasutamine ja selle vastavus tegelikkusele. Jõelähtme vallamajas kogunes Jõelähtme vallavalitsuse kriisikomisjon, kes hakkasid olukorda koordineerima ja lahendama.

Õppuse stsenaariumi kohaselt toimus Kostivere Koolis tööõpetuse klassis tulekahju. Õpilased ega personal kannatada ei saanud ning evakueeriti Kostivere Kultuurimõisa. Tulekahju sai ilmselt alguse elektritöödest, kannatada sai töid teostanud elektrik, kes toimetati kiirabi hoole alla. Tulekahju lokaliseeriti üsna kiirelt ning päästjad lahkusid sündmuskohalt. Tulekahju käigus sai tugevalt kannatada hoone peakilp. Hoone seisukorda hindas Päästeamet.

Kooli direktor Olga Saikovskaja kui ka kriisikomisjon arutasid edasist tegevusplaani olukorras, kus tulekahju tõttu oli hoone edasine kasutamine mõneks ajaks võimatu – majas puudus elekter ning vesi ja küte. Lahendada tuli esmalt elektri taastamise küsimused ning kiirelt koordineerida kooli õppetegevust.

Õppusesse kaasatud operatiivüksused olid päästekomandod Muuga-11; Lasnamäe-11, Kiirabi brigaad  ja politsei patrull.

Lisaks olid õppusesse kaasatud Muuga Päästekomando pealik Sergei Savin, Häirekeskusest Milena Anisimova,  piirkonnapolitseinik Kalev Kuuspalu, Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsist Riina Vahisalu ja Aavo Sirel, KOV-i kriiskomisjoni tegevust hindas Sven Jablonski.

Tegemist oli esimese nii suuremahulise õppusega Jõelähtme vallavalitsuses ja allasutuses ning kõik õppusel osalenud hindasid saadud kogemust äärmiselt vajalikuks ning õpetlikuks.

 

Fotod Tõnis Tuuder