« Tagasi

Uue liikluspinna nimetamine Ruu külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus
k o r r a l d u s e:
  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Ruu külas asuvale liikluspinnale nimeks Kõrre tee.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 15.07.2021 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla.tempel@joelahtme.ee