« Tagasi

Täiendavad sotsiaalteenused Jõelähtme vallas. Ära jää oma mures üksi, küsi abi!

Jõelähtme vallas käivitus aasta tagasi projekt uue sotsiaalteenuse pakkumiseks vallaelanikele, kes vajavad oma igapäevaelus vähemal või rohkemal määral tuge ja abi. Teenuse keerulisele nimetusele (integreeritud hoolekandeteenus) vaatamata on tegemist väga inimesekeskse ja tõhusa abistamise viisiga. Teenuse sisu kujuneb vastavalt iga inimese abivajadusele, et abivajajad saaksid täpselt sellist abi, mida nad vajavad. Ja mis veel on siinjuures oluline – abivajaja lähedaste hoolduskoormus väheneb, et nemad saaksid jätkata tööl käimist või ka lihtsalt veidi väga vajalikku puhkust.

Aasta jooksul oleme teenuse osutamisega panustanud 34 inimese heaolu parandamisse. Aga neid inimesi võiks olla rohkem! Kui Sa vajad ise abi või tead kedagi, kes vajab abi, võta julgelt vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga ühendust! Kontaktid leiad altpoolt.

Integreeritud hoolekandeteenusest võiksid kasu saada:

  • eakad ja ka nooremad täiskasvanud, kes vajavad oma igapäevaelus tuge ja abi;
  • inimesed, kes hoolitsevad oma lähedaste eest (nii need, kes elavad koos ja abistavad igapäevaselt või ka need, kes hoopis kaugemalt käivad nt toitu toomas, arstile sõidutamas vms);
  • toimetulekuraskustes inimesed.

Integreeritud hoolekandeteenus on tasuta, kättesaadav ka õhtuti ja nädalavahetustel ning teenuse kasutajatele on tagatud:

  • Isikuhooldus abivajava inimese kodus (abi söögitegemisel, pesemisel, riietumisel, ravimite võtmisel, WC toimingutel);
  • Koduhooldus (abi koristamisel, kütmisel, pesu pesemisel jms);
  • Abi liikumisel väljaspool kodu, saatmisel ja juhendamine aktiveerivates tegevustes, vajalike ravi- ja sotsiaalteenuste saamisel;
  • Juhendamine ja järelevalve abivajaja kodus;
  • Päevahoid, aktiveerivad ühistegevused ja hooldustoimingud värskelt remonditud ja kõigile ligipääsetavas päevakeskuses;
  • Tugigrupid ja individuaalne nõustamine omastehooldajatele (värskelt on alustanud tugigrupp ja päevakeskuses käib kohal nii psühholoog kui ka kogemusnõustaja);
  • Transpordi korraldamine teenustele pääsemiseks.

Teenuse või ka lisainfo saamisel abistavad:

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba tel 5308 6476

Lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist Anne Jegorova tel 528 6497

Päevakeskuse sotsiaaltööspetsialist Liis Koppel tel 5204 723