« Tagasi

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 27.01.–09.02.2021

Jõelähtme vallavalitsuse infokiri 27.01.–09.02.2021

 • Paraku levib viirus väga agressiivselt ka Jõelähtme vallas. Kui varasemalt on nakatumiste arv olnud keskmiselt kaks inimest ööpäevas, siis viimasel nädalal on juba keskmiselt kolm nakatunut ööpäevas. Viimaste päevade numbrid näitavad selgelt tõusutrendi.

Kahe viimase nädala jooksul on palju nakatumisi olnud Neeme ja Ihasalu külas. Neeme koolis on kaks õpetajat ning kuus õpilast andnud COVID-19 positiivse testi ning Terviseameti nõuandel on kontaktis olnud õpetajad ning konkreetsed klassid saadetud eneseisolatsiooni.

Lapsevanemaid on Stuudiumi kaudu teavitatud ning Terviseamet on võtnud ühendust kõikide lähikontaktsetega. Kool on Terviseametiga regulaarselt kontaktis ning vastavalt olukorrale rakendatakse vajalikke abinõusid.

 

Palume kõikidel Terviseameti poolt eneseisolatsiooni määratutel pidada kinni eneseisolatsiooni nõuetest. Praeguses olukorras on ülimalt oluline vähendada kõiki kontakte võimaliku miinimumini, sest ainult sedasi saame vältida viiruse levikut!

Abivallavanem Priit Põldma

 • Jõelähtme Vallavalitsus kuulutas 8. veebruaril riigihangete registris välja riigihanke „Kostivere kooli staadioni II etapi ehitustööd" (viitenumber 232688). II etapi ehitustöödega ehitatakse välja kunstmuruga jalgpalliväljak, staadioni jooksuringid, kunstmurukattega tenniseväljak, tänavahoki plats, 2,5 km pikkune tervisespordi rada ja betoonist rularamp. Riigihanke pakkumuste esitamise tähtajaks on 9.03.2021, planeeritav ehituse aeg on viis kuud ja planeeritud valmimise aeg septembris 2021. Staadioni ehitust finantseeritakse Jõelähtme valla eelarvest (v.a. betoonist rularamp, mille rahastuse taotles MTÜ Jõelähtme Noored LEADER projektitoetusest).
 • Jõelähtme vallavalitsuse eestvõttel saavutati kokkulepe Loo alevikus avaliku WC teenuse osutamiseks. 28. jaanuari istungil võeti vastu otsus kokkuleppe sõlmimiseks Ventus Roasting OÜ-ga avaliku WC teenuse osutamiseks kohvikus Ventus (Saha tee 11, Loo alevik). Hoone seinale asetatakse vastav avalik WC tähistav silt, WC on avatud kõigil nädalapäevadel kella 10.00 kuni 20.00-ni.

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Carmen Viherpuu

 • Lasteaia rühmade komplekteerimine - Vastavalt Jõelähtme valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korrale algab lasteaiarühmade eelkomplekteerimine märtsis. Enne seda kontrollin vallavalitsuse ametnikuna lasteaedade järjekorras olevate laste ja vähemalt ühe vanema registreeringut rahvastikuregistris Jõelähtme valla aadressil. Loo Lasteaed Pääsupesa järjekorras olevad lapsed on kontrollitud, kontrollida on veel vaja Kostivere Lasteaia ja Lasteaed Neeme Mudila järjekorrad. Peale registrite kontrollimist uuendavad lasteaiad oma kodulehel järjekorra infot, tekib kaks erinevat järjekorda – Jõelähtme valla registris ja mujal registris olevatest lastest. Lasteaia direktor koostab rühmade esialgsed nimekirjad rahvastikuregistrijärgse elukohaga Jõelähtme valda kuuluvate laste osas hiljemalt 1. maiks ning tulemustest teavitab direktor vanemat hiljemalt 1. juuniks.
 • Vaktsineerimine - Peatselt algab haridusasutuste töötajate Covid-19 vastane vaktsineerimine. Esimestena saavad vaktsineerimisvõimaluse üldhariduskoolide ja gümnaasiumide töötajad, kelle seas prioriteetseimad on HEV-koolide töötajad. Vaktsineerimise korraldamiseks kogub haigekassa haridusasutustelt andmeid kõigi vaktsiini soovijate kohta. Vaktsineerimine on vabatahtlik, aga soovitatakse  kõigil, kel võimalik, seda teha. Selleks, et vaktsineerimisega 15. veebruaril alustada, oodati koolidelt krüpteerituna andmeid 10. veebruariks. Vaktsineerimise järjekord määratakse andmete esitamise järjekorra alusel. Andmeid on vajadusel võimalik hiljem muuta või täpsustada.

Lisaks koolide õpetajatele saavad end vaktsineerida ka teised töötajad, kes koolis nakkusohuga kokku võivad puutuda, sõltumata nende töötamise vormist. See tähendab, et vaktsineeritavate nimekirja saate lisada ka näiteks koolis töötavate noorsootöötajate, kokkade, koristajate (ka juhul, kui nad töötavad käsunduslepinguga või on vastavat teenust pakkuva ettevõtte töötajad) jt andmed. Immuniseerimiseks kasutatakse üldjuhul AstraZeneca vaktsiini. AstraZeneca vaktsiin on 2-doosiline vaktsiin ja kahe vaktsineerimise vahe on kaheksa nädalat. Mõlemad vaktsineerimised toimuvad samas vaktsineerimiskeskuses.

Sotsiaalnõunik Kristiina Välba

 • Sotsiaaltöötajad korraldavad alates mullu detsembrikuust toiduabi jagamist, mida saadakse iganädalaselt Toidupangast. Toiduabi on ette nähtud inimestele, kes on taotlenud vallavalitsuselt mõnda toetust ning seda antakse sotsiaaltöötajate poolt koostatud nimekirjade alusel toetuse väljamaksmise või sellele järgneval kuul. Nädalate lõikes võib öelda, et kasvanud on nii toetuste saajate arv kui ka toiduabipakkide saajate arv.
 • Maha sadanud lumekogused on ka sotsiaalosakonnale lisatööd toonud, vanemaealised ja puudega inimesed on jäänud lumevangi ning koostöös vallavalitsuse kommunaalmajanduse inseneri Arvo Täksiga on korraldatud abivajajatel lume lükkamine. Kuna järgnevatel päevadel lubatakse lumelisa, siis teadmiseks kõigile erateede omanikele, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks – nende erateede lumest puhastamine toimub valla eelarvelistest vahenditest kümme korda hooaja jooksul. Inimene peab ise arvestama ja hindama, millal lume lükkamine on vajalik. Tee puhastamise vajadust tuleb teavitada OÜ ÜLE dispetšerit, kes kooskõlastab selle vallavalitsusega. Lumelükkaja tuleb mitte varem kui tellimisele järgneval päeval.
 • 31. jaanuaril lõppes võimalus teavitada vallavalitsust osalemissoovist Päästeameti projektis „Kodud tuleohutuks 2021". Hetkel on nimekirjas kaheksa kodu, mis sooviksid üle vaatamist ning 17. veebruaril külastavad Muuga päästekomando pealik ning vallavalitsuse sotsiaalnõunik kodusid, kus kodunõustamist veel tehtud ei ole ning hindavad projektis osalemise sobivust. Seejärel esitab vallavalitsus projektis osalemise taotlused Päästeametile.
 • 09. veebruaril toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu korraldatud infopäev, kus tutvustati Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei koostöös läbi viidud uuringuid, mis käsitlesid omavalitsuste koostöövõimalusi pikaajaliste hooldusteenuste korraldamisel ning omavalitsuste rolli suurendamist sotsiaalvaldkonnas, täpsemalt erivajadustega inimeste abivajaduse hindamisel ning üldarstiabi pakkumisel.
 • Lisaks toimus 09. veebruaril koosolek seoses projekti "Tervikliku sotsiaalhoolekandelise abi mudeli välja arendamine ja kasutusele võtmine hoolduskoormusega tööealiste inimeste toetamiseks Jõelähtme vallas", kus osalesid vallavalitsusest Anne Jegorova ja Kristiina Välba ning valla päevakeskusest Liis Koppel, Elo Sagor ning projektijuht Pilleriin Kurg. Tegemist on kaheaastase projektiga ning esimene aasta on lõppenud. Tehti vahekokkuvõtteid ning avaldati mõtteid, kuidas edasi ja veel paremini teenuseid osutada. Samuti on lõpule jõudnud projekti raames toimunud teenuse disainimise protsess ning arutleti selle üle, kuidas kõige paremini seda oma töösse rakendada.

 

Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

 • Jõelähtme valla kultuurikorraldajad on ootel ja loodavad südamest, et saavad peagi taas täiskoormusega oma põhitöö juurde asuda. Kultuuritegevus siseruumides on piiratud, kuid madala riskiga kollektiivid ja huviringid alustasid sellest kalendrikuust tegevust. Alustati ettevalmistustega kevad-suvisteks esinemisteks, konkurssideks ja festivalideks. Laulukoorid ja -ansamblid on ootel.
 • Kostivere Laste Teater plaanib osaleda 26. mail Arukülas toimuval Harjumaa Kooliteatrite festivalil. Jõelähtme Noorte Segarühm teeb ettevalmistusi ning õpib 13.06.2021 III Naiste Tantsupeo „Perelugu" (Jõgeval) ning  5-6. juunil Rakveres toimuva Meeste Tantsupeo „4 venda" tantse.
 • Loo Kultuurikeskus jätkab tervisliku programmiga „Loo kõnnib". Käesoleval nädalal, 13. veebruaril ootame kõiki suuri ja väikseid osalema Loo lumelinna ehitusel. Kuna ilmad on fantastiliselt talvised, kasutame ära võimaluse luua toredad atraktsioonid talverõõmude nautimiseks ja aleviku kaunistuseks.

Loo kultuurikeskuses on hetkel üleval näitus „Jõelähtme valla tuntuid kohti" Aastatel 2019–2021 joonistatud piltide autorid on Jõelähtme Muusika- ja Kunstikooli õpilased Piret-Pintman-Hellaste juhendamisel.

Kuni mai lõpuni toimub fotokonkurss „Mulle meeldib Lool elada" ja 13. märtsini  Luulekonkurss „Loo Luule" Täpsema info leiate Loo Kultuurikeskuse FB lehelt.

 • Harjumaa Laululaps 2021 toimub 16. aprillil. See tähendab, et Jõelähtme valla väikesed ja suured laululinnud peavad hakkama aegsasti harjutama, et Kostivere Kultuurimõisas 11. aprillil Jõelähtme Laululaps 2021  konkursiks laulud hästi selgeks õppida.
 • Kostivere Kultuurimõisas on avatud kaks näitust „Eestikeelne piibel" ja „Nukumajad". Näituseid saab külastada igal argipäeval kella 9.00–16.00 ning nädalavahetustel kokkuleppel kultuurimõisa töötajatega.
 • Kultuurimõis kutsub  Jõelähtme valla elanikke loodusesse, märkama ning pildistama oma  kodukoha paiku ning põnevaid hetki. Täpsem info: http://joelahtmekultuur.ee/mois/sundmused/#167423
 • Kostivere Mõisa Näputöökamber sai veebruarikuus uued tööstuslikud masinad – kaks overlokki, tavaõmblusmasina, kattemasina ja vaakumlauaga triikimissüsteemi. Näputöökamber ootab kõiki õmblema ja masinaid kasutama! Kontakt: tel 5205818 Kaili Raamat.
 • Traditsiooniline Kostivere „Head Teod 2020" nominentide väljakuulutamine ja tänamine on sellel aastal 21. veebruaril Kostivere vastlapäeval.

 

Kommunikatsioonispetsialist Signe Valdmann

 • 5. veebruaril lõppes kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide 1. taotlusvoor. Esitati seitse taotlust, mida komisjon menetlema hakkab. Esimeses voorus eraldatud toetused selguvad 18. veebruaril. Järgmise kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide vooru taotluste tähtaeg on 5. mai 2021, sinna saab esitada taotlusi projektide kohta, mis algavad mitte varem kui üks kuu peale taotluste esitamise tähtaega. Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 650,- eurot.

 

 • Alates 8. veebruarist muutuvad Jõelähtme siseliinide J7, J8, J10, J11, J12 ja J13 sõiduplaanid.

🔸 Liin J7 – väljumisel Kostiverest kl. 16:20 on korrigeeritud liikumiskiirust.

🔸 Liin J8 – väljumisel Loolt kl. 13:15 (Kostiverest kl. 13:35) muutub liini marsruut. Tuleraua tee asemel hakkab buss sõitma mööda Ristikangru teed. Sellega seoses nihkub väljumine Neemest kaks minutit hilisemaks kl. 15:00 > kl. 15:02.

🔸 Liin J10 – väljumine Neeme teelt nihkub 2 minutit varasemaks, kuna muutub liini marsruut. Tuleraua tee asemel hakkab buss sõitma mööda Ristikangru teed.

🔸 Liin J11 – väljumisel Loolt kl. 15:10 (Kostiverest kl. 15:30) muutub liini marsruut. Tuleraua tee asemel hakkab buss sõitma mööda Ristikangru teed.

🔸 Liin J12 – väljumisel Kuusalu koolist kl. 14:00 (Neemest kl. 15:00) muutub liini marsruut. Buss sõidab Neeme teelt Kaberneeme ja alles pärast seda Kaberla/Kodasoo ring.

🔸 Liin J13 - väljumisel Loolt kl. 13:15 (Kostiverest kl. 13:35) muutub liini marsruut. Tuleraua tee asemel hakkab buss sõitma mööda Ristikangru teed.

🔸 Liin J14 - väljumine Neeme teelt nihkub 2 minutit varasemaks ja lisatud sõiduaega.

 Järgmine infokiri ilmub 24. veebruaril.