« Tagasi

Uuskülas võib ette tulla avariilisi veekatkestusi

AS Merko Ehitus Eesti teatab, et seoses vee- ja kanalisatsioonitorustike kaevetööde algamisega Uuskülas, võib ette tulla avariilisi veekatkestusi. 
🔸Selle tõenäosus on suur, kuna paljudes tänavates asuvad olemasolevad veetorustikud oletatavas asukohas ning ei pruugi ühtida projektil kajastatuga. 
🔸 Geodeet mõõdistab jooksvalt rajatava veetorustiku asukoha ning  ning tulevikus on selle paiknemine täpselt teada.
🔸Tekkinud veeavariid likvideeritakse võimalikult operatiivselt, tagamaks veeklientidele veetoide. 
🔸 Planeeritud veekatkestustest teavitatakse tarbijaid aegsasti. 
🔸 AS Merko Ehitus Eesti vabandab tekkivate ebamugavuste pärast ning palub mõistvat suhtumist.