« Tagasi

Alustatakse Jõesuu-Neeme jalgratta- ja jalgtee puuduvate lõikude ehitamisega

Alustatakse Jõesuu-Neeme jalgratta- ja jalgtee puuduvate lõikude ehitamisega

Ehitatav Jõesuu-Neeme jalgratta- ja jalgtee asub kõrvalmaantee nr 11262 ääres, lõigus km 4,90–5,83 ja km 7,23–9,17. Rajatavate lõikude kogupikkus on 4,3 km ning tööde valmimise tähtaeg on 28. juuni 2021. Ehitab Altos Teed OÜ.

Rajatavad lõigud ühendavad juba olemasolevaid kergliiklustee lõikusid ning nende valmimisel tekib Neeme ja Koogi asula vahele täies ulatuses kergliiklustee.

Töökorraldusest

08. veebruaril alustatakse geodeetiliste mõõdistustöödega

15. veebruaril algavad kergliiklustee koridori raadamistööd.

Kergliiklustee ehitus toimub sõiduteest eemal, umbes 10 meetri kaugusel. Turvalisuse huvides kasutatakse tööajal sõidukiiruse piiramist, st et ajutised liikluskorralduse skeemid kehtivad ainult tööajal. Töövälisel ajal märgid eemaldatakse ning kehtib tavapärane (püsiv) liikluskorraldus.

Raadamistööde ajal veetakse veoautodega pinnast ära ning kuna  laadimistööd toimuvad sõidutee ääres, palume liiklejatelt tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist!