« Tagasi

Piirangud Harjumaal seoses Jõelähtme vallaga (kuni 17. jaanuarini 2021)*

Piirangud Harjumaal seoses Jõelähtme vallaga (kuni 17. jaanuarini 2021)*

*Piirangud, mis kehtivad Harjumaal pärast 17. jaanuari, otsustab valitsus hiljemalt 14. jaanuaril.

 • Alates tänasest, 11. jaanuarist on Harjumaal kontaktõppele lubatud 1.-4., 9. ja 12. klass, samuti õpilased, kes vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone
 • 5.–8. klass ning 10.–11. klass jätkavad distantsõppega
 • Noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe on siseruumides lubatud üksnes nende gruppide põhiselt, kes kontaktõppes igapäevaselt kokku puutuvad. See tähendab näiteks, et kui pärast tunde on huvitegevusena ette nähtud kooli ruumides toimuv robootikaring, kus osalevad ühed lapsed, võib ringi tegevus toimuda. Oluline on jätkuvalt vältida eri klasside, gruppide ja rühmade kokkupuuteid.
 • Noortekeskustes siseruumides tegevusi ei toimu. Välitegevused kümneliikmelistes gruppides (lisaks juhendaja) on lubatud.
 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis on üldhariduskoolide 1.-4. klassi õpilased ka huvikoolis kontaktõppes, seda nii pilliõppes kui ka hajutatult grupitunnis. Muusikakooli eelkooli ei toimu.
 • Koolibussid  sõidavad tavapärase graafiku alusel.
 • Lasteaiad on avatud, kuid ära jäävad kõik lasteaedades toimuvad huviringid. Lasteaias jäävad toimuma vaid õppetööga seotud tegevused.
 • Raamatukogud on avatud.
 • Täiskasvanute huviringe sisetingimustes ei toimu.
 • Jõelähtme Valla Päevakeskus on Kostivere Kultuurimõisa ruumidest kolinud tagasi oma majja aadressil Mõisa tee 2a, Kostivere. Ringitegevusi ei toimu, teenused (psühholoog, muusikateraapia) toimuvad. Küsimuste ja murede korral võta ühendust Elo Sagor: 5918 2324, elo.sagor@joelahtme.ee või Liis Koppel: 520 4763 või liis.koppel@joelahtme.ee
 • Siseruumides sportimine ja treenimine ei ole lubatud;
 • välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine;
 • lubatud on treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
 • isikud ei või viibida ja liikuda siseruumides avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides (keeld ei rakendu spordivarustuse müügi- ja rendipunktidele ning spordiobjektidel asuvatele toitlustusettevõtetele toidu kaasa müümiseks)
 • Nii kooli kui lasteaia õppetöö raames toimuvad ujumistunnid on lubatud ning Loo ujula võtab ujumistundide raames lapsi vastu.
 • Kogu Eestis kehtib maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus avalikes siseruumides (sh ka koolides), sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 • Eelista võimalusel korduvkasutatavat maski, mis on keskkonnale ohutum ning ka majanduslikult soodsam valik. Keskkonnas põhjustab ühekordne mask palju kahju, sest ta sisaldab plasti ning laguneb looduses mõnisada aastat.
 • Kuidas maski korrektselt kanda, millal vahetada jne, saab lugeda: www.kriis.ee/et/isikukaitsevahendid-maskid-jms
 • Sellest nädalast alustatakse vallale annetusena saabunud ühekordsete kaitsemaskide laialijagamist sotsiaalosakonna koostatud nimekirjade alusel.