« Tagasi

Olukord seoses COVID-19 viirusega Jõelähtme vallas (seisuga 20. november)

Viirusesse nakatunute arv üle Eesti on kahjuks hüppeliselt tõusnud. Viimase kahe nädala jooksul on Jõelähtme registri järgi tuvastatud 18 nakatunut, mis teeb keskmiselt 1,3 inimest päeva kohta, viimaste päevade statistika näitab nakatumiste kasvu. See number ei ole küll 100% tõene, sest kajastab vaid nakatunuid, kelle registreeritud elukoht on Jõelähtme vallas – Jõelähtme registriga inimesi võib elada ka väljaspool valda või on nakatunud inimene, kes elab küll Jõelähtme vallas, aga pole siia sisse kirjutatud ja seega statistikas ei kajastu. Küll aga on selge, et olukord on murettekitav ning nõuab meilt kõigilt ühist pingutust, et viiruselevik taas kontrolli alla saada.

Praegu, koroonaviiruse teise laine harjal on riik pannud suure vastutuse omavalitsuste õlule ning omavalitsused saavad ise otsustada, kuidas oma haldusalas elu-olu korraldada.  Jõelähtme Vallavalitsuse suur soov on, et meie igapäevaelu saaks jätkuda võimalikult harjumuspäraselt ning üritusi ja huvitegevusi ei peaks ära keelama. Üheskoos püüame leida võimalusi, kuidas tagada turvalisi lahendusi ürituste ja huviringide läbiviimisel.

Eile 19. novembril saatis Terviseamet omavalitsustele kirja seoses huvihariduse ja huvitegevuste läbiviimisega. Konkreetseid üleriigilisi piiranguid ei ole seatud, küll aga on omavalitsustel palutud kriitilise pilguga üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused.

 

Koostöös Jõelähtme valla allasutuste juhtidega kaardistasime olukorra Jõelähtme vallas (vastavalt vabariigi valitsuse otsustele viiakse sisse täiendused, kui otsused on jõustunud.)

 • Suurem osa laste huviringe ja trenne toimuvad valla koolides ja lasteaedades, kuna nendes osalevad nagunii sama haridusasutuse lapsed, siis tegevusi ei piirata.
 • Ka Terviseamet kinnitab, et igapäevaselt koos suhtlevad lapsed liiguvad ja tegutsevad nagunii koos ning nende lävimist ei pea takistama. Küll aga tuleks vältida suuremaid kogunemisi garderoobides ja koridorides. Kui see pole võimalik, siis kindlasti nii lastele kui ka õpetajatele maskid ette.
 • Kolmandad isikud valla haridusasutustesse ei sisene. Vajaduse korral lepitakse eraldi kokku asutuse juhiga. Haridusasutustes viibivatel kolmandatel isikutel kehtib maski kandmise kohustus.
 • Huviringide tegevus, milles osalevad lapsed üle valla ehk toimub ristliikumine, on hetkel pausil. Jõelähtme vallas on selliseid huviringe vaid paar.
 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool jätkab tavapärast tööd. Võimalusel ja vajadusel viiakse läbi distantsõpet. Kontsertidel palutakse külalistel kanda näomaski.
 • Noortekeskused toimetavad igapäevaselt edasi, võimalikult palju tegevusi toimub õues. Vajadusel piiratakse vajadusel ruumis viibivate noorte arvu.
 • Jõelähtme valla päevakeskus jätkab igapäevaste sotsiaalteenuste osutamist. Huviringid toimuvad vastavalt juhendajate korraldustele. Jälgima peab, et korraga ei viibiks ühes ruumis koos üle kümne inimese, päevakeskuses viibivad kolmandad isikud peavad kandma näomaski.
 • Loo spordihoones jätkuvad treeningud ja tegevused. Fuajees kogunemised ei ole lubatud, treeningutele saabumisel/lahkumisel on tungivalt soovitatav kanda näomaski.
 • Jõelähtme valla raamatukogude töö jätkub harjumuspärasel viisil. Raamatukogutöötajad on tänulikud, et külastajad teevad oma laenutused ja tagastused võimalikult kiirelt ning ruumis viibimise aeg on seega minimaalne.
 • Eratreeningute ja huvitegevuse eest vastutavad nende korraldajad/läbiviijad.
 • Täiskasvanute treeningutele ja huvitegevusele piiranguid ei seata ning need toimuvad täiskasvanute enda vastutusel. Juhendaja/treeneri vastutusel on see, et osalejad tuleksid kohale vaid täiesti tervetena, tagatud oleks piisav distants, et ruumid oleksid õhutatud ning desinfitseerimisvahendid kättesaadavad.
 • Huviringidel, kus käib koos suurem hulk inimesi ja distantsi hoida keeruline (nt laulukoorid), on soovitatav võimalusel kooskäimisest paus teha.
 • Valla haridusasutustes on töötajate kokkupuuted viidud võimaliku miinimumini. Mitmekesi ühes ruumis pikalt ei viibita (nt puhketoas), lasteaedades siseruumides rühmad ega töötajad omavahel kokku ei puutu.
 • Avalike ürituste korraldamisel/avalikel üritustel osalemisel tuleb rangelt kinni pidada hetkel kehtivatest ohutusmeetmetest ja vabariigi valitsuse kehtivatest korraldustest.
 • Vallavalitsus on suunatud kaugtööle, sotsiaaltöötajad jätkavad teenuste osutamisega, vastuvõtt toimub eelregistreerimisega. Ametnike kontaktid on vallavalitsuse kodulehel kättesaadavad, küsimuste korral palume helistada, kirjutada või soovi korral registreeruda e-vastuvõtule Skype´i vahendusel.