« Tagasi

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts kutsub kaasa mõtlema!

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts ootab kõikide asjalikke ettepanekuid ja mõtteid elanikkonnakaitse ja turvalisuse valdkonna arendamise osas Jõelähtme vallas. On oodatud nii täpsemad tegevused, üldisemad eesmärgid kui lihtsalt head mõtted.

Viide ettepanekute esitamisele:

https://forms.gle/ZfHgo9bZBRazUpEv6

MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts asutati 25. märtsil 2019 eesmärgiga aidata kaasa turvalise elukeskkonna tagamisele, inimeste riskikäitumise vähendamisele ja piirkonnaelu arendamisele esmalt Jõelähtme vallas ja üldiselt kogu Eesti Vabariigis. 

Vastavalt põhikirjale Selts püstitatud eesmärkide saavutamiseks;

-         juhendab kriisiolukordadeks ettevalmistumist;

-         arendab elanikkonnakaitset;

-         teostab ennetustegevust turvalisusega seotud teemadel;

-         teostab tegevusi inimeste riskikäitumise vähendamiseks;  

-         osutab abi kriisiolukordades;

-         vajadusel osaleb pääste- ja otsingutöödel;

-         arendab piirkonnaelu;

-       korraldab kultuuri-, spordi-, vabaaja- ja muid üritusi ning osaleb nendel. 

Kui sinul on soov liituda MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Seltsiga siis kirjuta info@elanikkonnakaitse.ee.

Koduleht: elanikkonnakaitse.ee

Facebook: Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts