« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

„Jõelähtme valla arengukava 2020-2026" ja „Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2021-2024" eelnõude avalik väljapanek toimub 16.-29. oktoober 2020.a vallakantseleis paberkandjal ja valla kodulehel (joelahtme.kovtp.ee).

Avaliku väljapaneku perioodil on võimalik esitada ettepanekuid eelnõudele e-posti teel kantselei@joelahtme.ee, kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsuse postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202 Harjumaa või avalikul arutelul, mis toimub 27. oktoobril algusega kell 18.00 Jõelähtme rahvamajas.