« Tagasi

Täna, 15. oktoobril kell 15.15 toimub Jõelähtme vallavolikogu istung

🔷Täna kell 15.15 toimub Jõelähtme vallavolikogu istung
Päevakord:
🔹 1. Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht Aktsiaselts TALLINNA SADAM vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse kohta.
Ettekandja: keskkonnanõunik Mailis Virve
🔹 2. Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht Katoen Eesti Aktsiaseltsi keskkonnaloa korralduse eelnõu ning keskkonnaloa eelnõu kohta.
Ettekandja: keskkonnanõunik Mailis Virve.
🔹 3. Vaideotsus Keskkonnaministeeriumi poolt 14.09.2020 Jõelähtme Vallavolikogu 13.08.2020 otsuse nr 424 „Ruu küla lähiümbruse kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskirja kinnitamine" peale esitatud vaide osas.
Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.
🔹 4. Neeme küla Ajataguse tee 15 maaüksuse detailplaneeringu menetluse uuendamine.
Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.
🔹 5. Jõelähtme valla Neeme küla Kolli 5, Laigari 3 ja Reinu maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tänav T2, Kivineeme tänav T1 ning Kivineeme tn 1, 2, 3 ja 5 kinnistute osas ning Neeme küla Toomari III ja Liivametsa 3 maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kivineeme tänav T2 ja Kivineeme tn 8 kinnistute osas
Ettekandja: planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul.
🔹 6. Jõelähtme valla Neeme küla Metsamarja tänava äärsete kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Metsamarja tn 5, 6, 6a, 7a, 10, 11a, 12, 13a, 15a, 16 ja 16a kinnistute osas
Ettekandja: planeerimisnõunik Jekaterina Jelizaveta Sibul.
🔹 7. Nõusoleku andmine sundvalduse seadmiseks Jõelähtme vallale kuuluvale Rebase tee kinnistule
Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
🔹 8. Jõelähtme vallas Parasmäe külas asuva Eesti Vabariigile kuuluva Kostivere karstiala kinnisasja Jõelähtme vallale otsustuskorras tasuta võõrandamise taotlemine
Ettekandja: maanõunik Ülo Laanemets.
🔹 9. Jõelähtme Vallavolikogu 18.06.2020 otsuse nr 423 „Riigihalduse ministri 15.05.2020 määrusega nr 19 „COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" eraldatud toetusega kavandatavate projektide nimekirja kinnitamine" muutmine
Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma
🔹 10. Jõelähtme valla arengukava aastateks 2020-2026 (1. lugemine)
Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma.
🔹 11. Jõelähtme valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 (1. lugemine)
Ettekandja: finantsjuht Terje Linder.
🔹 12. Vallavanema informatsioon
Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja
🔹 13. Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud
Tutvu istungi materjalidega kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteemis VOLIS: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/51142?kid=12758