« Tagasi

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril

 Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 14. novembril

Ohtlike jäätmete viskamine segaolmejäätmete konteinerisse ei ole lubatud, sest see saastab oluliselt meie koduvalla elukeskkonda.

Vallavalitsus korraldab 14. novembril kevadise ohtlike jäätmete kogumisringi Jõelähtme valla elanikele. Jäätmeid saab üle anda tasuta. Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Üle saab anda ainult kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid: aegunud ravimeid, kemikaale ning nendega saastunud pakendeid, luminestsentslampe ning muid elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid.

Vanaelektroonikat palume mitte tuua!

 

Kogumisauto liigub 14. novembril:

10.00–10.15 Iru külas külaplatsil Ämma teel

10.25–10.45 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

10.55–11.15 Saha külas pakendi/paberikonteinerite juures

11.25–11.45 Maardu külas vana kasvuhoone ja kütusehoidla juures platsil

11.55–12.15 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

12.25–12.45 Parasmäe külas bussipeatuse juures

13.00–13.15 Haljava külas endise katlamaja juures (suur plats, kus on ka korsten)

13.45–14.00 Kaberneeme külas poe ees

14.25–14.40 Neeme külas poe kõrval platsil

15.00–15.15 Manniva külas küla keskel kastani all

15.30- 15.45 Rebala küla, bussijaama taga

16.00–16.15 Ülgase külas bussipeatuse platsil

16.30–16.45 Saviranna külas Väike-Saviranna ühistu väravate juures (samas on ka TVO liigiti kogutud jäätmete kogumismahutid)

17.00–17.15 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

 

Eterniidi kogumisringid toimuvad 7. novembril ning 15. novembril

 

Eterniidi kogumisring on mõeldud ainult eraisikutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniidi ära toomise soovist tuleb teatada Jõelähtme vallavalitsust telefonil 605 4857 või e- posti teel mailis.virve@joelahtme.ee. Teates tuleb märkida eterniidi tooja nimi, millises peatuspunktis ning mis päeval eterniiti kavatsetakse ära anda (peatuspunktid toodud allpool) ja eterniidi kogus. Kogus tuleb esitada kilogrammides. Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 09.00 kuni 17.00.

Eterniiti saab ära anda käsitsi ehk ise tuleb eterniit autosse laadida. Käsitsi ladustamisel palun selleks ka vastavalt valmistuda, autojuht eterniidi laadimisel kaasa ei aita.

 

Eterniidiauto peatuskohad ja ajad nii 7.novembril kui ka 15. novembril:

 09.00–10.00 Loo alevikus bussipeatuse juures oleval platsil kaupluse ees

 10.20–11.20 Kostivere alevikus poe vastas oleval parkimisplatsil (keset alevikku suure tee ääres)

 11.40- 12.40 Koogi külas Koogi poe kõrval kogumispunkti territooriumil

 13.00–14.00 Kaberneeme külas poe ees

 14.30–15.30 Neeme külas poe kõrval platsil

 16.00–17.00 Uusküla külas külaplatsi parkimisplatsil

 

Kogumispäeval jooksvate küsimuste korral palun pöörduda Mailis Virve poole mobiilinumbril 5305 6399