« Tagasi

Rekonstrueeritakse Saha tee ristmikku

Augusti keskpaigas alustati Saha ristmiku (riigitee nr 11302 Lagedi-Kostivere ja kohaliku Saha tee ristumiskoht) rekonstrueerimistöödega. Tegemist on Maanteeameti ja Jõelähtme valla koostööobjektiga. 

Rekonstrueerimistööd olid vajalikud, kuna olemasolev ristmik oli liiklusohtlik – selle geomeetria võimaldas sõita Saha teelt Lagedi-Kostivere teele kahelt harult ja peateele sõitmine oli võimalik suure kiirusega. Saha bussipeatusetes puudusid laiendused, platvormid ja ootekojad, samuti lõppes Saha tee ääres olev jalgtee enne ristmikku.

Rekonstrueerimise eesmärk on tõsta liiklusohutuse taset. Ristmikule on rajatud ohutussaarega teeületuskoht ja ristmikust kuni Hindreku teeni on riigiteest vasakule rajatud jalgtee, mis hakkab ühendama olemasolevat Saha tee äärset jalgteed ja Hindreku teed bussipeatustega. Rajatava jalgtee lõigu pikkus on ca 600 m.

Ümberehitusega likvideeriti ristmikul üks Saha tee haru ja teine haru nihutati Lagedi-Kostivere maanteega ristumisel võimalikult täisnurkseks.

Uued normikohased ooteplatvormi ja ootepaviljonidega bussipeatused paiknevad Saha ristmikust ca 100-150 m Kostivere poole. Rekonstrueerimistööde käigus olemasolevat sõiduteed ei laiendata. Ristmikule kavandatakse kiiruspiirang 70 km/h.

Ehitustöid teeb Viaston Infra OÜ, järelevalvet teeb Esprii OÜ. Rekonstrueerimistööde ligikaudne maksumus on 262 000 eurot (koos KM). Tegemist on Maanteemeti ja Jõelähtme valla koostööobjektiga, valla finantseering moodustab 50%.

Rekonstrueerimistööde valmimise tähtaeg on 30.10.2020